Aandeelhouders verstevigen grip op WMD

Assen - Gedeputeerde Staten van Drenthe stemmen in met een wijziging van de statuten van de Waterleiding Maatschappij Drenthe (WMD).

In de statutenwijziging van WMD Drinkwater BV wordt geregeld dat de persoon die door de publieke aandeelhouders is benoemd tot directeur van de NV Waterbedrijf Drenthe, ook de enige is die in aanmerking komt voor de benoeming als directeur van WMD Drinkwater BV. 

Gerelateerd nieuws