'Breedband is van groot belang'

Coevorden / regio - Breedband, snel internet: het leeft enorm in de dorpen van de gemeente Coevorden. Er zijn zes initiatiefgroepen actief die alles op alles zetten om zo snel mogelijk glasvezel te kunnen aanleggen.

Afgelopen week werd bekend dat ‘Reuzenbreedband’, het initiatief uit Schoonoord en De Kiel, inmiddels de vereiste 70 procent van de vereiste aansluitingen heeft gehaald. Schoonoord scoort 68 procent, terwijl De Kiel op maar liefst 81 procent zit. De gemeente Coevorden heeft met succes geprobeerd de initiatieven op gang te krijgen. ‘En dat is geweldig opgepakt door de dorpen’, aldus wethouder Jan Zwiers.

Jaap Ruiter van Reuzenbreedband en Harry Lamberts namens ‘Verbreedband’ voor Dalen, Gees, Oosterhesselen en Wachtum wijzen op het belang van breedband. ‘Het is goed om voorbereid te zijn op de toekomst. Door de aanleg van glasvezel wordt de woning bovendien meer waard.’ Niet iedereen ziet direct het belang van supersnel internet, maar toch gaan inwoners erin mee uit solidariteit met hun dorpsgenoten. Beide mannen hebben goede ervaringen. ‘Soms hoeven we niets uit te leggen en hebben mensen hun intentieverklaring ondertekend en wel voor ons klaarliggen.’

De verschillende initiatiefgroepen zijn nu gemiddeld zo'n twee jaar bezig. 'In de gemeente zijn zes initiatieven', aldus Lamberts. 'In de provincie zijn dat in totaal ruim dertig initiatieven. Die wil de provincie graag terugbrengen naar zes of zeven ondernemingen, bijvoorbeeld in de vorm van coöperaties.

Goede resultaten

Hijzelf is van Verbreedband. 'We hebben een informatieavond gehouden, we bundelen de informatie en maken dan bekend wat de stand van zaken is in ons gebied.' Voor Dalen, Gees, Oosterhesselen en Wachtum gaat het om ruim 4.000 aansluitingen. Vanuit Verbreedband worden de komende tijd ambassadeurs geworven. 'In Schoonoord en De Kiel zijn we in 2015 begonnen en we hebben diverse bijeenkomsten gehouden', zegt Ruiter. 'Wij hebben destijds ambassadeurs aangesteld, die een aantal straten hebben 'geadopteerd'. De initiatiefgroep van zeven leden brengt de vraagbundeling in beeld. We hebben inmiddels dus een mooi resultaat bereikt met ruim 70 procent van de 1.200 huishoudens. Als je nagaat dat we per 1 juli op 65 procent moesten zitten, is dit geweldig.' Hij weet dat het ook goed gaat in Sleen met bijna 70 procent. 'Aalden zit op circa 55 procent en Benneveld heeft ruim 70 procent.'

Samenwerking

'Het is belangrijk om te weten hoe we met elkaar doorgaan. Het is de vraag of we één coöperatie moeten vormen. Op z'n minst moeten we kijken naar samenwerking.' Wethouder Jan Zwiers noemt als mogelijkheid de organisatievorm in Midden-Drenthe. 'Daar is één coöperatie gevormd met daaronder alle initiatieven.' Het is wellicht beter om als groter geheel schaalvoordelen te krijgen.'

Dalerveen is overigens al een stap verder en wordt al gewerkt aan een businesscase met providers. De organisaties houden onderling contact, want juist afgelopen week was er een gezamenlijke bijeenkomst. De initiatieven zijn actief in de zogenoemde witte en grijze gebieden. Het platteland behoort tot de witte gebieden, dus de delen buiten de bebouwde kom. In grijze gebieden is één breedbandexploitant aanwezig is. Daarenboven zijn er de zwarte gebieden met meer exploitanten. Daartoe behoort de stad Coevorden. De provincie verleent subsidie en leningen voor de witte gebieden, waaraan natuurlijk wel aan voorwaarden moet worden gedaan.

Duidelijk is wel dat degenen die zich achter het initiatief in hun dorp hebben geschaard, nog tot niets verplicht zijn. Dat komt pas in een later stadium aan bod. De drie heren wijzen op het belang van snel internet. 'In economisch perspectief', aldus Zwiers, 'is dat belangrijk.' Lamberts en Ruiter wijzen daarnaast op de meerwaarde van de woning, voordelen voor het onderwijs en de medische zorg. Na alle voorbereidingen gaan Schoonoord en De Kiel hun licht opsteken bij bedrijven en providers en aannemers uitnodigen. In Schoonoord en De Kiel hopen ze eind dit jaar rond te zijn met deze stap en de aanleg in 2018 te kunnen starten. Dalen volgt daarna en zal de komende tijd alles op alles zetten.