Spoorboog is in gebruik

Coevorden – Er was vanmiddag een gedenkwaardig moment: de allereerste goederentrein maakte gebruik van de spoorboog op het Europark. Daarmee komt een dezer dagen een einde aan het rangeren van deze treinen in het centrum van Coevorden.

Miss Ganzenhoedster Fiore Gielen, Mini-Miss Ganzenhoedster Kaithlyn Kroezen en Mini-Mister Ganzenhoeder Thijs Schepers vervulden een prominente rol. Niet alleen waren zij de eregasten, ook mochten zij de sleutel voor de trein overhandigen aan directeur Joachim Berends van de Bentheimer Eisenbahn.

Alle genodigden gingen in de trein om de eerste rit over de spoorboog en -brug te maken.

Lovende woorden

Enthousiaste en lovende woorden werden gesproken tijdens een bijeenkomst onder leiding van Marc Jager. Wethouder Jeroen Huizing refereerde aan de afgeblazen Zuiderzeelijn waardoor Coevorden een bedrag van 36 miljoen euro tegemoet kon. Voorwaarde was wel, dat de gemeente daarin 7,55 euro zou bijdragen. Jaarlijks is daarvoor geld gereserveerd. Bovendien is het geld geoormerkt en moet worden besteed aan spoorgerelateerde zaken. Daartoe behoort ook de herinrichting van de stationsomgeving in het centrum.

‘Ik bedank met name’, aldus Jeroen Huizing, ‘gedeputeerde Henk Brink en de gemeenteraad van Coevorden voor hun steun. Om aan te duiden wat voor moois hier is gerealiseerd, vind ik het woord kunstwerk op zijn plaats.’

Gemeentelijk projectleider Henk Jan ten Brink werd voor het voetlicht gehaald door Marc Jagerr. Hem wacht de volgende uitdaging: de herinrichting van de stationsomgeving. Hij is daarmee al geruime tijd bezig, maar nu kunnen de volgende stappen worden gezet.

Meerwaarde

Tot slot deden ook wethouder Jan Zwiers, gedeputeerde Henk Brink, directeur Joachim Berends van de Bentheimer Eisenbahn, Jan Mulder (regiodirecteur Prorail in Noord- en Noordoost-Nederland) en Albert Bruins Slot, bestuurslid van ondernemingsorganisatie VNO-NCW, afdeling Noord aan het woord. Berends startte met een enthousiast betoog, waarbij hij bijna de tijd vergat. Hij roemde de samenwerking met de partijen aan de Nederlandse kant. ‘De spoorboog heeft beslist een meerwaarde. Bovendien werken we al heel lang samen op het gebied van het Europark. Tot nu toe was de lengte van de treinen beperkt tot maximaal 550 meter, straks kunnen er veel langere treinen gaan rijden.’ De begrenzing was het gevolg van de afstand tussen twee spoorwegovergangen in het centrum van Coevorden. Om de samenwerking te onderstrepen was ook burgemeester Daniela Kösters van Samtgemeinde Emlichheim aanwezig.

Gebruiksvergoeding

Jan Mulder stelde, dat een gemiddelde goederentrein een hoeveelheid goederen van 36 volle vrachtwagens kan bergen. ‘Dat betekent dus veel minder uitstoot van CO2.’

Gedeputeerde Henk Brink zei lachend de woorden van Berends niet te kunnen overtreffen. ‘Ik ben blij, dat alles op de rails is, om in spoortermen te blijven.’ Wel duidde hij op de gebruiksvergoeding van treinen. Prorail vraagt een vergoeding voor het gebruik van rails, bovenleidingen, perrons en treinparkeerplaatsen. ‘We willen zo duurzaam mogelijk bezig zijn. Dan moet het niet zo zijn, dat bedrijven door deze hoge vergoeding afhaken bij goederenvervoer bij trein.’

Bruins Slot haakte hierop in: ‘De tarieven zouden moeten afgestemd op de hoogte van de brandstofprijzen voor vervoer over de weg. Zo kunnen we vervoer per water en spoor stimuleren.’

Vierkant voor Werk

Jan Zwiers legde een relatie met het plan ‘Vierkant voor werk’, dat werkgelegenheid wil bevorderen. ‘Bedrijven moeten kunnen groeien en nieuwe bedrijven zullen zich hier vestigen. Die hebben allemaal een logistieke functie nodig.’

Stationsomgeving

De stationsomgeving komt nu aan de beurt. ‘Er is een overeenkomst van Prorail’, vertelt Henk Jan ten Brink. ‘De procedure rond de aanbesteding gaat nu beginnen. In augustus 2018 wordt begonnen met het verwijderen van twee van de vijf sporen. Er moeten allerlei zaken worden omgebouwd en de wissels en de bovenleiding moeten worden vervangen. Alles wordt tot op de minuut gepland tijdens de werkzaamheden -zoals aanleg van de tunnel- om het treinverkeer slechts heel kort te hoeven stilleggen. Bovendien is er dan zo min mogelijk overlast voor omwonenden.’ De NS is eigenaar van de gronden en directe omgeving. Ten Brink: ‘Met NS hebben we forse stappen gemaakt. Besloten is het gehele terrein voor Park & Ride aan de kant van de Holwert te situeren. Er komt een veel grotere fietsenstalling, waarvan een derde ook aan de Holwertzijde komt.'

Meer informatie over de voorgeschiedenis en de plannen staat in de dossiers Europark en Herinrichting stationsgebied en singels