Meerderheid raad gaat akkoord met geheimhouding delen WMD-dossier

Coevorden – De gemeenteraad van Coevorden is dinsdagavond in meerderheid akkoord gegaan met het raadsvoorstel om bepaalde delen van het dossier rond het miljoendebacle van Waterleidingmaatschappij Drenthe geheim te houden.

Bij een project van de WMD heeft het bedrijf een miljoenenverlies geleden. Het ging hierbij om 13 miljoen euro.

Tegen

Alleen PAC en D66 stemden tegen het voorstel. Herman Scholte van het PAC: ‘Er wordt gesproken over bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Dat is blijkbaar belangrijker dan het feit, dat inwoners van Drenthe zijn getroffen door een verlies van 13 miljoen euro. Het gaat niet om geld alleen, het gaat ook om transparant handelen.’

Hij kreeg bijval van Janny IJpma van D66, die ook stellig tegen geheimhouding van een aantal stukken was.

Betty Hoogeveen van de PvdA twijfelde: ‘Het argument van de persoonlijke levenssfeer vinden wij niet sterk. Het gaat wel om publiek geld.'

Afwachten

Zowel Karin Zwaan (VVD) en Jenny Streur (BBC2014) lieten weten wel mee te gaan met de geheimhouding. ‘Er zijn de laatste uren nog stukken bijgekomen. Wij willen eerst de vervolgonderzoeken afwachten.’ Ook Henk Bouwers (GB) wil akkoord en dat gold ook voor Gertjan Zuur van het CDA, die een aanval deed richting PAC. Burgemeester Bert Bouwmeester liet weten, dat geheimhouding niet per definitie slecht is. Scholte vroeg zich af waarom Bouwmeester deze opmerking maakte. Die antwoordde, dat hij een tegenwicht wilde bieden aan de stellingen van Scholte.

Diverse andere Drentse gemeenten gingen ook akkoord met de geheimhouding.

Onderzoeksbureau Ernst & Young deed onderzoek naar de gang van zaken rond het project van de WMD in Indonesië. Niet alleen ging het om verlies van miljoenen, mogelijk is ook sprake van onbehoorlijk bestuur bij WMD.

Toenmalig directeur Karst Hoogsteen van WMD heeft belangrijke informatie achtergehouden voor de Raad van Commissarissen en de externe accountant. Ook oud-commissaris Sjoerd Kremer wordt verweten dat hij informatie heeft achtergehouden.