'Windmolenpark drukt stempel op heel Coevorden'

Weijerswold - Het ontwerp-bestemmingsplan en de omgevingsvergunning ter realisatie van windpark Weijerswold ligt tot 15 april ter inzage. Het betreft vier windturbines van maximaal 190 meter hoog op circa 700 meter van de dichtstbijzijnde woningen.

De windmolens op het Europark zijn maximaal 150 meter hoog.

Tegelijkertijd wil men aan de Duitse kant van de grens zes van de acht bestaande turbines van 120 meter hoog vervangen door zes turbines met een hoogte van 206,5 m. Tegenwind Weijerswold stelt dat het openlandschap van het stroomdal van het Schoonebeekerdiep onverantwoord wordt aangetast door horizonvervuiling, geluidsoverlast, gezondheidsproblemen, slagschaduw en waardedaling van woningen. 'Voor inwoners van Weijerswold heeft deze ontwikkeling de meeste impact, maar door de hoogte en het aantal turbines zal het op heel Coevorden een stempel drukken.

Vereniging Tegenwind Weijerswold kan dit niet accepteren. De vereniging bestrijdt via een advocaat de bestemming van zowel de Nederlandse als de Duitse windturbines. De ontwikkelaar van het Duitse windpark dringt aan op een schikking die op een eerlijke verdeling van lusten en lasten moet neerkomen. Hierover is de advocaat nu in overleg. Ondertussen loopt de inspraakprocedure tegen het park aan Nederlandse zijde.

Meer informatie kan worden verkregen via het mailadres wind.weijerswold@gmail.com