Gebouw 48 krijgt geld LEADER: 'Er is veel verbetering te behalen'

Oosterhesselen - De plannen voor Gebouw 48 -het gezamenlijke pand van voetbalvereniging VIOS, jeugdsoos Papparazo en VOEVV (overkoepelende organisatie van verenigingen) zijn woensdagavond gehonoreerd met ruim 110.000 euro vanuit LEADER.

LEADER is een Europese subsidie, gericht op versterking van het platteland. LEADER Zuidoost-Drenthe heeft geld beschikbaar voor projecten, die bijdragen aan leefbaarheid. Er is een Lokale Actiegroep, die de ingediende plannen beoordeelt. De gebruikers van Gebouw 48 aan de Burgemeester De Kockstraat hebben diverse plannen, gericht op duurzaamheid en energiebesparing. Voorzitter Robbert Kroes van VIOS, bestuurslid Claudia van Dalen van de jeugdsoos en Ab Kamping namens VOEVV namen de cheque in ontvangst.

Verbetering te behalen

Voorzitter Robbert Kroes van VIOS vertelt: 'We willen toe naar een toekomstbestendig gebouw. Er is veel verbetering te behalen op het gebied van energieverbruik. Zo willen we de verlichting op de velden vervangen door ledverlichting. Het gebouw wordt efficiënter ingedeeld, zodat de warmtewinning centraal staat. De twee kleedkamergroepen worden nu gescheiden door de kantine. De ene kleedkamergroep komt nu bij de andere, waardoor de kantine deels wordt verplaatst. Het is de bedoeling om die te voorzien van een raampartij, zodat er uitzicht is op de sportvelden.' Het is de bedoeling de zaken medio 2018 rond te hebben. Om alle plannen te kunnen realiseren, is meer geld nodig. De vereniging draagt een deel bij en ook worden andere fondsend benaderd om een steentje bij te dragen.

Bewustwording

De initiatiefnemers gaan nog een stapje verder en willen leerlingen van het Esdal College bewust maken van energieverbruik. 'We willen inzichtelijk maken hoe we omgaan met energie.'

Eerste stap gezet

De eerste stap is al gezet door het clubgebouw te voorzien van zestig zonnepanelen. 'Het geld daarvoor kwam uit een ander potje, namelijk 'Energie voor sporters' en ook kwam er geld van de NAM', aldus Kroes. Gedeputeerde Henk Jumelet -de provincie is partner in het project LEADER- liet weten zich een beetje te voele zoals Gaston van de Postcodeloterij zich moet voelen bij het uitreiken van een prijs.

Mooi bedrag

Wethouder Jan Zwiers sprak over de jeugdsoos, die over enkele maanden dertig jaar bestaat en putte daarbij uit eigen ervaringen als voormalig inwoner van Oosterhesselen. 'Als gemeente Coevorden', zo zei hij, 'hebben we de sporttarieven geharmoniseerd. Het is daarom mooi dat jullie dit bedrag hebben binnengehaald.' Hij prees het initiatief van de drie organisaties om een programma over duurzaamheid voor het onderwijs te maken. 'Jullie gaan daarmee veel verder dan jullie eigen activiteiten.'

Sociale motor

Gert de Groot uit Gees, burgerlid van de Lokale Actiegroep, stelde dat Gebouw 48 een belangrijke ontmoetingsplek is in het dorp. 'Jullie vormen samen de sociale motor van het dorp. Jullie initiatief is een mooi voorbeeld voor andere projecten.'

Meer informatie staat op de website van LEADER Zuidoost-Drenthe.