Oosterhesselen krijgt definitief geen asielzoekerscentrum

Oosterhesselen - De kogel is door de kerk: de komst van een asielzoekerscentrum in Oosterhesselen is definitief van de baan. De bestuursovereenkomst tussen Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) en de gemeente is ontbonden.

Ook heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het verzoek van New Village Hotel B.V. (eigenaar van het pand aan de Witte Zand 18 in Oosterhesselen) om de omgevingsvergunning in te trekken.

'Roerige periode'

Hiermee komt een einde aan het traject voor de vestiging van een asielzoekerscentrum (azc) in Oosterhesselen. Wethouder Joop Brink: 'Het was een roerige periode voor inwoners van Oosterhesselen waarin veel is gebeurd. Ondanks alle zorgen en onzekerheid zijn we altijd in gesprek gebleven. Daarvoor spreek ik mijn waardering uit richting de Hesselers. Het is teleurstellend om te zien hoeveel energie er door inwoners, raadsleden en ambtenaren in een traject is gestoken dat achteraf minder urgent bleek te zijn dan het COA deed voorkomen.'

Wethouder Brink heeft vanochtend Plaatselijk Belang Oosterhesselen geïnformeerd en vandaag wordt ook een brief verzonden naar de direct omwonenden van het perceel.

Bestuursovereenkomst

Het college heeft twee weken geleden een brief verstuurd aan het COA met het verzoek om het niet doorgaan van het azc te bevestigingen en de bestuursovereenkomst op te zeggen. Daarbij heeft het college een termijn van twee weken aangegeven, waarbinnen ze een reactie verwachtten. Zonder reactie beschouwt het college de overeenkomst als ontbonden. Het COA heeft nog niet op de brief gereageerd.

Bezwaarschriften

Ondanks dat al eerder duidelijk was dat de kans op een azc in Oosterhesselen klein was, werden inwoners uitgenodigd om bezwaar te maken indien ze zich niet konden vinden in de verleende omgevingsvergunning. 'New Village Hotel B.V. wachtte op bericht van COA dat het plan voor het azc in Oosterhesselen niet doorging. Zo lang dat bericht er niet was, kon New Village Hotel B.V. geen verzoek doen om de omgevingsvergunning in te trekken en ging de bezwaarprocedure door. Het was een buitengewoon vervelende situatie, met name voor de vele bezwaarmakers die tijd en moeite in de bezwaren hebben gestoken.'

Op 1 maart staat een aparte zitting van Bezwaarschriftencommissie gepland waarin de bezwaarschriften worden behandeld. 'De commissie beraadt zich hoe hiermee om te gaan. Zodra daarover meer duidelijk is, neemt de commissie contact op met de bezwaarmakers.'