Plannen vanuit G1000 komen op eigen benen te staan

Coevorden - De G1000 Coevorden gaat komende zaterdag een nieuwe fase in. Dan wordt de stand van zaken gepresenteerd van de ideeën die 29 oktober tijdens de G1000 zijn opgeworpen én die daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Tijdens die bijeenkomst, in het het pand aan de Friesestraat 26 in Coevorden, passeren die plannen de revue. Vervolgens is het de bedoeling dat de G1000-organisatie over een paar maanden stopt. 'De Stichting G1000Coevorden gaat dan slapen', zegt Jeanette Croezen namens de organisatie.

Tijdens de vervolgbijeenkomsten op 19 november en 12 december bleek dat een aantal van de G1000-ideeën hetzelfde onderwerp hadden, waarna ervoor werd gekozen deze samen te voegen. Voor een deel van de top 10-ideeën had niemand zich voor de daadwerkelijke uitvoering opgegeven. In totaal hebben 25 inwoners zich opgegeven. De plannen waar zij op dit moment aan werken zijn:

Werkgelegenheid en Leefomgeving
Deze werkgroep creëert werk door te kijken naar nieuwe banen die in onze regio of helemaal nog niet bestaan. Werk dat aansluit bij de actuele ontwikkelingen in de maatschappij, maar ook bij het aanbod van arbeidskrachten in Coevorden.

Kwaliteit in Leefbaarheid wint altijd
Klachten waarmee inwoners doorgaans naar de gemeente gaan, zelf oplossen, in samenwerking met lokale verenigingen.

Rode draad van initiatieven
Van deur-tot-deur ideeën ophalen bij de inwoners van de gemeente en daarin de rode draad vinden. Hen wordt ook gevraagd om als vrijwilliger deze gezamenlijke ideeën uit te voeren.

Vier Activiteiten door de jeugd in Hofpoort
Per jaar worden vier culturele activiteiten georganiseerd voor en door de jeugd. Dit kan in theater Hofpoort plaatsvinden, maar ook op een andere locatie. De activiteiten worden georganiseerd naar aanleiding van een enquête die onder de jeugd wordt gehouden.

Digitaal (regionaal) platform
Een online platform om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

Voor een zesde idee ‘Samenwerken = Samen doen!’, met een focus op toerisme, worden nog mensen gezocht. Wie zin en tijd heeft om mee te denken, kan zich aanmelden via info@g1000coevorden.nl.