Kiek nou 's!
Door Herman Woltersom

Postkantoor lag te ver buiten de stad

Het voormalige postkantoor aan Kasteel 4 werd op 1 april 1892 betrokken. Het postkantoor in Coevorden was het enige in Nederland dat volgens de standaardplattegrond van 1884 werd gebouwd.

Het gebouw is opgetrokken in een neorenaissancistische vormgeving die verwantschap vertoont met de neogotiek. Het ontwerp was van rijksbouwmeester C.H. Peters, een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de neogotiek. Vooral zijn tijd in die functie voor de Posterijen en Telegrafie viel samen met een bouwhausse aldaar. Peters werd daardoor bekend als de postkantorenarchitect en zijn werk als de ‘postkantorengotiek’. Ook ontwierp Peters het douanegebouw in Coevorden en was hij samen met P.J.H. Cuypers in 1882 en 1883 verantwoordelijk voor de restauratie van de hervormde kerk van Sleen.

Rijkstelegraafnet

Voordat het postkantoor naar de Kasteelseweg of Kasteeldijk verhuisde, dat waren vroeger de namen van het Kasteel, was het post- en telegraafkantoor gevestigd waar nu juwelier Wolters gevestigd is. In het pand aan de Friesestraat 4 werd, nadat in 1877 aansluiting werd gevraagd op het rijkstelegraafnet, het post- en telegraafkantoor ingericht.

In Coevorden was al omstreeks 1840 een distributiekantoor van brieven, een precieze datum is niet bekend. Vanaf juli 1850 was er een directeur voor de posterijen en in de periode van 1879 tot 1888 waren er zelfs twee directeuren, een voor de posterijen en een voor de telegrafie. Onder het kantoor Coevorden kwamen in de periode van 1850 tot 1899 23 hulppostkantoren waaronder Emmen, Beilen, Dalfsen en Hoogeveen.

De verhuizing van het postkantoor van de Friesestraat naar het Kasteel is lange tijd onderwerp van gesprek geweest. De inwoners van Coevorden protesteerden zelfs bij de regering tegen de plaats ervan, men vond het te ver buiten de stad liggen. Het mocht echter niet baten.

Gevelopbouw

In het Rijksmonumentenregister wordt het gebouw als volgt omschreven. Het gebouw is gebaseerd op een rechthoekig grondplan. Het geheel is in baksteen opgetrokken, bevat twee bouwlagen en wordt gedekt door een zadeldak met dwarskappen, bedekt met een geglazuurde golfpan. Voorzijde met gemetselde dakkapel met eenvoudige tuitgevel waarin een zolderluik. De gevelopbouw bestaat uit een gepleisterde plint, opgaand metselwerk, speklagen en een cordonlijst.

Het voormalig postkantoor is van cultuurhistorisch belang als uiting van een specifieke sociaal-economische ontwikkeling; tevens is het als ontwerp van de landelijk bekende rijksbouwmeester C.H. Peters van architectuurhistorisch belang vanwege de typerende vormgeving en functie, bovendien draagt het in belangrijke mate bij aan de herkenbaarheid van de omgeving; het gebouw is voorts markant gelegen binnen het te beschermen stadsgezicht. De naoorlogse uitbreiding alsmede het gewijzigde interieur vallen buiten de bescherming.

Gemeentehuislocatie

Na het vertrek in 1967 van het postkantoor naar een tijdelijk onderkomen aan het Stieltjeskanaal werd het door de gemeente aangekocht zodat de kantoren van de Gemeentewerken erin gehuisvest konden worden. In 1994 werd het pand betrokken door toenmalig waterschap ‘t Suydevelt waarna het weer in gebruik werd genomen als extra gemeentehuislocatie. Nu staat het alweer een tijdje leeg. Er zijn plannen om er appartementen te realiseren.