Bezwaarschrift tegen vergunning azc is 125 maal ondertekend

Oosterhesselen - Omwonenden van De Klencke aan het Witte Zand en Sociaal Oosterhesselen hielden zondag een handtekeningenactie bij De Klencke. Het resultaat tot nu toe is dat 125 personen hun handtekening onder een bezwaarschrift zetten.

Het bezwaar is gericht tegen het verlenen van de omgevingsvergunning voor het azc in Oosterhesselen. Gevreesd wordt, dat de weg voor vestiging van een azc openblijft gedurende de komende tien jaar.

Geen formele bevestiging

Het college liet afgelopen week weten dat er nog geen formele bevestiging is van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers dat het afziet van de bouw van een azc in Oosterhesselen. Zonder deze formele opzegging is de bestuursovereenkomst tussen COA en gemeente nog van kracht en zou wethouder Joop Brink geen vervolgstappen kunnen ondernemen rondom de vergunning en richting inwoners van Oosterhesselen.

'Daardoor ontstaan vervelende situaties ontstaan voor de termijnen voor de verstrekte omgevingsvergunning', aldus de gemeente.' Wel is er een telefonische toezegging van het COA.

Gesprekken

Namens staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie kreeg Sociaal Oosterhesselen een brief, waarin onder meer staat: 'Inmiddels heb ik begrepen dat de gemeente Coevorden, gehoord de gemeenteraad, begin november heeft besloten dat de opvanglocatie geen doorgang zal vinden. Over de verdere afhandeling lopen nog gesprekken tussen het COA en de eigenaar van de locatie.'