Gemeente zit met azc in de maag; staatssecretaris gaat uit van afblazen azc

Oosterhesselen - Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers heeft nog steeds geen formele bevestiging gestuurd dat het afziet van de bouw van een azc in Oosterhesselen. Gisteren is vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie een brief gestuurd.

De gemeente laat weten, dat door het ontbreken van een formele bevestiging vervelende situaties ontstaan in onder meer de termijnen voor de verstrekte omgevingsvergunning.

Geen doorgang

Namens de staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie kreeg Sociaal Oosterhesselen gisteren een brief, waarin staat 'De beantwoording van uw brief en die van 191 inwoners van Oosterhesselen heeft enige tijd op zich laten wachten omdat er nog gesprekken over deze locatie liepen tussen het COA, de gemeente en de eigenaar van de locatie. Inmiddels heb ik begrepen dat de gemeente Coevorden, gehoord de gemeenteraad, begin november heeft besloten dat de opvanglocatie geen doorgang zal vinden. Over de verdere afhandeling lopen nog gesprekken tussen het CDA en de
eigenaar van de locatie.'

In de maag

Het COA liet op donderdag 10 november telefonisch weten af te zien van de bouw van een azc in Oosterhesselen. De schriftelijke bevestiging zou spoedig volgen. Zonder deze formele opzegging is de bestuursovereenkomst tussen COA en gemeente nog van kracht en kan wethouder Joop Brink geen vervolgstappen ondernemen rondom de vergunning en richting de inwoners van Oosterhesselen. Tot dusver stuurde het COA deze opzegging, ook na herhaaldelijk aandringen nog niet.

De wethouder zit met de kwestie in zijn maag. 'Zo lang het COA de overeenkomsten met ons en met de eigenaar van de locatie niet opzegt, kunnen wij niet anders dan de procedure voor de omgevingsvergunning laten doorgaan. Dit houdt in dat de bouwplannen nu ter inzage liggen en dat mensen bezwaar kunnen maken. Dat terwijl we weten dat het niet doorgaat. Deze situatie moet niemand willen.'

Bouwen

Doordat de omgevingsvergunning is verleend, kán de eigenaar in principe starten met de bouw. Wethouder Brink hoopt dat ook de eigenaar en het COA snel tot overeenstemming komen over de beëindiging van hun overeenkomst. '“Ik hoop van harte dat we van de eigenaar snel een verzoek tot intrekking van de vergunning ontvangen. We kunnen dan in ieder geval verder', aldus Brink.

Bezwaar

Nu de omgevingsvergunning is verleend, is ook de bezwaartermijn ingegaan. We adviseren belanghebbenden die bezwaar willen maken dit pro forma te doen. 'Hiermee geef je aan bezwaar te maken, stel je je bezwaar- en beroepsrecht veilig, maar is het niet nodig je bezwaar inhoudelijk te onderbouwen. Dit om te voorkomen dat mensen veel tijd en energie steken in iets dat zeer binnenkort niet nodig blijkt te zijn.'

Zie voor de voorgeschiedenis het dossier Asielzoekers op deze site.