Afbreken Dalerbrug sluit bruggenproject af

Gees - De Dalerbrug over de Verlengde Hoogeveensche Vaart bij Gees is vorige week buiten gebruik gesteld.

Het verwijderen van de Dalerbrug duurt tot 25 november. Daarmee wordt het project Bruggen Verlengde Hoogeveensche Vaart afgesloten.

De provincie Drenthe is vorig jaar begonnen met dit project waarbij werkzaamheden aan zes draaibruggen in de Verlengde Hoogeveensche Vaart tussen Zwinderen en Veenoord zijn uitgevoerd. De werkzaamheden waren nodig omdat met name de fundaties van de bruggen bijna 100 jaar oud waren en niet meer bestand tegen de zware belastingen door het huidige gebruik. Ook waren de draaibruggen te smal voor het tegenwoordige verkeer.

Werkzaamheden en verkeershinder

De draaibrug wordt verwijderd en de gemetselde pijlers en geleidewerken in het kanaal worden afgebroken. De pijlers van de landhoofden blijven behouden omdat ze deel uitmaken van de oeverconstructie. Hierop komen leuningen met rood-witte hekken te staan om het verkeer erop te attenderen dat er geen brug meer is.

Tijdens de werkzaamheden is de Verlengde Hoogeveensche Vaart Zuidzijde ter hoogte van de Dalerbrug beperkt beschikbaar voor het verkeer. Er geldt dan een voorrangsregeling. De fietsverbinding aan de noordzijde van het kanaal tussen de Driftbrug en de locatie van de Dalerbrug wordt hersteld. Daarvoor wordt een betonnen fietspad aangelegd langs de gemeentelijke zandweg.

Afronding project

Zes bruggen waren onderdeel van het project Bruggen Verlengde Hoogeveensche Vaart. Vijf bruggen zijn vernieuwd en één brug, de Dalerbrug, is opgeheven. De Hoolbrug is nu een fietsbrug en de Kleckerbrug blijft een brug met een aslastbeperking van 4 ton.

De Driftbrug, Hesselerbrug en Haarbrug zijn geheel vernieuwd en geschikt gemaakt voor al het wegverkeer. Alle bruggen zijn nu elektrisch bedienbaar. Door het vernieuwen van de bruggen kunnen ze weer lang mee. De onderhoudskosten zijn lager en de bediening is eenvoudiger. Voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden aan de zes bruggen is veelvuldig overleg met de omgeving geweest.