Kiek nou 's!
Door Herman Woltersom

Het imposante Modelhuis aan de Markt

Voordat de gebroeders Kramer het imposante Modelhuis aan de Markt lieten bouwen, waren ze op de hoek Markt-Kerkstraat gevestigd met hun sigarenmagazijn. Hierin was ook een zaak voor woninginrichting ondergebracht.

Het pand aan de Markt, waar tegenwoordig Primera is gevestigd, werd onder architectuur van G. Wierenga, waarvan nog veel karakteristieke gebouwen in Coevorden staan, gebouwd. Op zaterdag 6 juni 1908 werd het te bouwen modelhuis voor de firma Kramer in het café van Wed. Ballast te Coevorden aanbesteed. De aanbesteding hield het volgende in: “Het amoveren van een Winkelhuis, en daarvoor in de plaats bouwen van een Modelhuis met drie verdiepingen (te bouwen opp. c.a. 300 vierkante meter). Een en ander onder bijlevering van alle daartoe benoodigde materialen, arbeidslonen, transporten, enz.”

Van de 23 inschrijvers werd door H. Linzel te Klazienaveen voor 16483 gulden het laagst ingeschreven en aan hem werd het werk dan ook gegund. In een advertentie in de Provinciale Drentsche en Asser Courant werd al op 8 februari 1909 melding gemaakt van de opening. “Het is ons een waar genoegen, U te kunnen mededelen, dat het nieuw gebouwde Modelhuis thans geopend is. In deze grootste Meubileer-Inrichting van het Noorden houden wij steeds talrijke Complete Ameublementen in Modelkamers ter directe aflevering gereed”.

In de advertentie wordt verder nog melding gemaakt dat de meubelen uitmunten door fraaie vormen, solide constructie en deugdelijk materiaal, terwijl de prijzen beslist laag zijn, tot besluit staat er nog dat het Modelhuis steeds gratis te bezichtigen is.

Bij de bouw, maar ook daarna, werd er getwijfeld of zo’n indrukwekkend gebouw aan de Markt wel bij Coevorden paste. Bij de opening van een nieuwe zaak van Kramer waar speciaal luxe artikelen werden verkocht werd in een artikel van 17 oktober 1919, ook weer in de Provinciale Drentsche en Asser Courant hier nog aandacht aan geschonken. “Voor ruim 10 jaar werd ’t Modelhuis geopend, waarover menigeen in stilte, we kunnen dit thans wel zeggen, zijn hoofd schudde met de gedachte: “Dat is te groot voor Coevorden; dat kan niet uit!” De feiten logenstraffen thans deze opvattingen. ’t Modelhuis is te klein geworden, zoodat nieuwe ruimte gezocht werd. Hoe ’t is? Mooi, zeer mooi; we zouden haast zeggen te mooi voor Coevorden toch, gedachtig aan pl.m. 10 jaar geleden, begrijpen we, dat niets meer te mooi en te groot voor Coevorden kan zijn”.

De gebroeders Kramer mochten vanaf 1908 het wapenschild van het Koninkrijk der Nederlanden voeren echter met de bepaling dat het geen recht van levering aan het Hof gaf. Na het bezoek van koningin Wilhelmina aan Coevorden in 1924 kwam daar verandering in want tijdens het bezoek werd er iets gekocht namens de koningin en mocht Modelhuis Kramer de titel “Hofleverancier” voeren.

Coevorden heeft lange tijd in het centrum drie grote meubelzaken gehad waaronder Modelhuis Kramer, maar ook de grootste meubelinrichter van het Noorden moest de deuren sluiten. In 1984 werd in een advertentie in De Telegraaf de voormalige meubelzaak te koop aangeboden. Tegelijkertijd werden het sigarenmagazijn op de hoek Markt-Kerkstraat en het zogenaamde “Witte Huis”, het voormalig gemeentehuis aan de Kerkstraat, te koop aangeboden.

Bron: Stap voor stap door Coevorden, H.D. Minderhoud; Stedelijk Museum Coevorden.