Regietafel adviseert: 'Realiseer azc Oosterhesselen niet'

Oosterhesselen - De landelijke regietafel, waarin provincies en het COA de opvang van vluchtelingen bespreken, heeft besloten het advies over het azc Oosterhesselen aan te passen en aan de staatssecretaris te adviseren het azc niet te realiseren.

De landelijke regietafel heeft gisteren overleg gehad over de adviezen vanuit de verschillende provincies.

Het besluit over de adviezen van de regietafels ligt bij de staatssecretaris, die hierover een definitief besluit moet nemen. Het college gaat ervanuit dat het aangepaste advies van de regietafel betekent dat de locatie in Oosterhesselen niet gerealiseerd gaat worden.

Vorige week dinsdag, 25 oktober, heeft het college van b en w van de gemeente Coevorden de omgevingsvergunning voor de realisatie van het asielzoekerscentrum in Oosterhesselen verleend. 'De vergunningprocedure loopt los van de landelijke discussie over de opvanglocaties, en omdat de uiterlijke termijn op 27 oktober verstreek had het college geen andere keuze dan het verlenen van de vergunning', aldus het college. 'De publicatie van de vergunning is enkele dagen opgeschort, omdat bleek dat er onduidelijkheid was over het verdere verloop in Oosterhesselen. Het college wilde zo mogelijk de bekendmaking van de vergunning combineren met uitsluitsel over de situatie in Oosterhesselen. Omwonenden van de locatie ontvangen morgen een brief namens het college.'

Lees ook het dossier Asielzoekers op deze site.