Asielzoekerscentrum Oosterhesselen gaat door

Oosterhesselen - Er komt een azc in Oosterhesselen. Het college heeft afgelopen week besloten een omgevingsvergunning te verlenen. Besloten is om op dit moment maximaal tweehonderd plekken in te vullen.

Het gaat om een tijdelijke locatie voor vijf jaar met een mogelijke verlengen met nog eens vijf jaar. In de bestuursovereenkomst tussen de gemeente en het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) is afgesproken dat er maximaal 400 mensen opgevangen mogen worden. Gezien de teruglopende instroom van asielzoekers is op dit moment gekozen voor tweehonderd plaatsen. De overige tweehonderd plaatsen vormen een buffer, die het COA kan gebruiken als er in de toekomst weer veel meer vluchtelingen naar Nederland komen. Dit besluit staat los van de afspraak dat er in Oosterhesselen eerst geleidelijk wordt opgebouwd naar 150 bewoners, daarna wordt bekeken of en wanneer er doorgegroeid kan worden naar 200.

Het gaat overigens om een advies. Een officiële reactie van het COA en staatssecretaris Klaas Dijkhoff is er nog niet.

Vergunning

Om het asielzoekerscentrum te kunnen bouwen en gebruiken is een omgevingsvergunning nodig. Ook moet het college toestaan dat er wordt afgeweken van het bestemmingsplan. Dit mag voor maximaal tien jaar. In eerste instantie wordt er nu een besluit genomen over een periode van vijf jaar. Als het COA de locatie daarna nog eens vijf jaar wil gebruiken moet er opnieuw een besluit genomen worden.

Het college nam op dinsdag 25 oktober het besluit de omgevingsvergunning te verlenen. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het besluit bezwaar maken.