Gemeenteraad gaat akkoord met stationsplannen

Coevorden - De gemeenteraad ging dinsdagavond met een meerderheid akkoord met het voorstel over de stationsomgeving. Een motie van het PAC, ondersteund door D66, haalde het niet met vijf stemmen voor en achttien tegen.

De motie betrof de veiligheid van een goede overgang van het spoor Sallandsestraat/Krimweg voor fietsers en voetgangers en een goede fietsverbinding te realiseren als verbinding tussen Holwert en het centrum. Het PAC zag dan ook liever dat er een proeftraject voor een fietsers- en voetgangerstunnel zou komen.

Door het aannemen van het collegevoorstel wordt tussen de Holwert en het centrum een voetgangerstunnel aangelegd. De voetgangerstunnel komt uit op de plek waar nu de fietsenstalling is. De uit te breiden fietsenstalling gaat richting Stationsstraat.

Spoorgerelateerde zaken

Het geld voor de herinrichting van de stationsomgeving komt uit de zogenoemde RSP-gelden (RSP staat voor Regiospecifiek Pakket) vanwege het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn. Het gaat daarbij om 36 miljoen euro. Voorwaarde is, dat de gemeente daaraan 7,55 miljoen euro bijdraagt. Sinds 2009 reserveert de gemeente daarvoor jaarlijks bijna 350.000 euro. De gelden zijn geoormerkt en dienen besteed te worden aan spoorgerelateerde zaken.

Lees ook: Forse ingrepen bij station