Kiek nou 's!
Door Herman Woltersom

Hotel De Sleeuwerick straalde allure uit

Door een besluit in 1990 van de gemeenteraad verdween het ooit zo deftige hotel De Sleeuwerick tegenover het station en moest plaats maken voor een groot woon- en winkelcomplex.

Het hotel dat beeldbepalend was voor het stationsplein werd in 1906 aanbesteed. ‘Heden had alhier in het café Abels de aanbesteding plaats van het bouwen van een hotel-restaurant aan het stationsplein alhier voor rekening van den heer A. van Wely te Avereest, architect Broekema te Kampen’ Laagste inschrijver was de heer J. Wever voor 27.917 gulden. Van Wely had een hotel bij het tramstation in Dedemsvaart, echter doordat het tramstation werd verplaatst zag Van Wely in Dedemsvaart geen toekomst meer. Zijn oog viel op het stationsplein in Coevorden om daar een hotel te gaan bouwen. Het bleek een schot in de roos want regelmatig verschenen er advertenties in de kranten voor nieuw personeel zoals in 1915: ‘Hotel van Wely, Coevorden, vraagt om direct in dienst te treden, een Hotelknecht, kunnende met paard en rijtuig omgaan en melken. Verdienste 300 á 350 gld. per jaar, met kost en inwoning’.

Het hotel straalde zowel van binnen als van buiten allure uit. Rechts naast de vestibule was de ontvangstkamer bedoeld voor zakelijke gesprekken en onderonsjes, links de zogenaamde Jachtweide waar na een jachtpartij het geschoten wild op de vloer werd uitgestald. Tot 1921 heeft de heer Van Wely het hotel zelf beheerd. Daarna ging hij in Den Haag wonen en verpachtte het hotel aan de heer Bijkersma. In een advertentie uit de gemeentegids van 1932 werd het hotel aangeprezen met centrale verwarming, autogarage, koud en warm stromend water op alle kamers en badkamer. Voor logies met ontbijt moest toen tussen de 2,75 en 3 gulden betaald worden, voor een diners betaalde men in 1932 tussen de 1,50 en 2,75 gulden.

In 1955 werd het hotel verkocht aan de heer Sleeuw uit Zwolle en daarmee veranderde de naam in hotel ‘De Sleeuwerick’. Na ongeveer 15 jaar zag de heer Sleeuw het voortbestaan van het hotel niet meer zitten en werd er naarstig gezocht naar een nieuwe eigenaar, evenwel zonder resultaat. Na jarenlange leegstand werd het gekocht door Van Almelo die het pand gebruikte als meubeltoonzaal. Daarna werd in 1987 het pand verhuurd aan de supermarktketen C1000 die na enige tijd ook weer de deuren moest sluiten. Door de vele inwendige verbouwingen van het pand had het geen enkel waarde meer en gaf de gemeenteraad in 1990 toestemming voor de plannen van architect Kranenborg en bouwbedrijf Wessels om op die plek een woon- en winkelcomplex te bouwen.

De Koninklijke Natuurhistorische Vereniging vreesde dat de helft van de gierzwaluwenpopulatie in Coevorden dakloos dreigde te worden door de sloop van het voormalige hotel. Van de dertien gierzwaluwenkolonies nestelde de helft ieder jaar in De Sleeuwerick. In een brief aan de gemeente werd gevraagd rekening te houden met de zwaluwen door middel van nestelstenen en speciale dakpannen. De eerste steen van het nieuwe complex met de tekst ‘Een levende stad blijft zich vernieuwen’ werd in 1992 gelegd door Mevrouw J. van Almelo-Slot.

Bronnen

  • Stap voor stap door Coevorden - Huib Minderhoud
  • Rondgang door d’Olde Veste - Rieks Arends Sr.