'Aanwezigheid POCD is nog steeds dagelijks gesprek'

Oosterhesselen - Het Coevorder college van b en w moet naar de inwoners toe duidelijkere informatie verstrekken met betrekking tot het Pedagogisch Opvangcentrum Drenthe in Oosterhesselen. Dat is de conclusie die lokale partij PAC maandagavond trok na afloop van een fractiebijeenkomst in de bibliotheek in het dorp.

Het centrum kwam in december negatief in het nieuws toen bleek dat opgevangen jongeren door het dorp zwierven en incidenten veroorzaakten. Aanwezige bezorgde bewoners gaven aan dat de aard van de zorg, de doelgroep en het aantal jongeren blijkbaar is gewijzigd. En dat de toezegging in het verleden 'de jongeren mogen alleen met begeleiding buiten het centrum' niet meer zou gelden. 'De fractie heeft de vragen en opmerkingen van de avond in schriftelijke vragen aan het college verwoord', meldt PAC-leider Bernhard Ensink. 'Kernpunt is dat de ontstane zorg over de veiligheid in het dorp nog steeds de dagelijkse gesprekken blijkt te beheersen en er grote behoefte blijkt te bestaan aan duidelijke informatie direct van het gemeentebestuur. Veelvuldig werd verwezen naar de valse start van het centrum, dat zonder goede voorlichting gewoon begon, terwijl er ook twijfels waren over de vraag, of het bestemmingsplan het wel toeliet.' Overigens spraken noch gasten noch fractieleden zich tegen de aanwezigheid van zo’n centrum uit. Het gebrek aan informatie, de incidenten, het niet nakomen van toezeggingen en daarmee gepaard gaand gebrek aan vertrouwen in de directie van het centrum stonden centraal.