Peter van Dijk koopt Kasteel 4 en gaat citadelpunt verbouwen

Coevorden - Projectontwikkelaar Peter van Dijk en burgemeester Bert Bouwmeester ondertekenden donderdagochtend de overeenkomst tot verkoop van Kasteel en de ontwikkeling van de citadelpunt.

'Dat betekent', aldus Van Dijk, 'dat ik het Kasteel 4 nu heb gekocht en ga verbouwen.' Daarnaast worden plannen ontwikkeld voor de citadelpunt. Van Dijk zorgt er allereerst voor dat het houtwerk aan de buitenzijde wordt gerestaureerd. Nieuw in de plannen is dat de Rijksdienst voor Monumentenzorg wordt betrokken bij de verbouwing.

Van Dijk: 'Die gaat bekijken welke elementen bewaard moeten blijven.' Het pand Kasteel 4 -voorheen in gebruik als postkantoor, waterschapsgebouw en dependance van de gemeente- krijgt een woonfunctie. Nog niet bekend is of dat gaat om zorgappartementen of zelfstandige woonruimte. De aanbouw aan de achterzijde krijgt een restyling waardoor het beter aansluit bij het originele gedeelte. De verbouwing gaat in de loop van 2017 van start.

Gesprekken Rabo

Daarnaast is Van Dijk inmiddels in gesprek met de Rabobank. Over anderhalf jaar is de nieuwbouw van de Rabobank in Emmen klaar en gaan de medewerkers vanuit Coevorden naar Emmen. 'De verwachting is, dat de Rabobank op de huidige plek in kleinere vorm terugkomt.'

Stappen

De eerste stap van Van Dijk is de verbouwing van Kasteel 4, als tweede element geldt de verwerving het Rabopand -dat vervolgens verdwijnt- en de herinvulling van de citadelpunt. 'Wonen is een voor de hand liggende functie. Het gaat daarbij om slechts een klein deel van de notaristuin. De functie winkelen is nog maar de vraag', aldus Van Dijk. Van Dijk gaat met betrokken partijen een plan ontwikkelen voor de citadelpunt.

Koopsom

De totale koopsom voor Kasteel 4 en Citadelpunt bedraagt 1 miljoen euro. Van Dijk betaalt 750.000 euro voor Kasteel 4 en 250.000 euro wanneer de gewenste ontwikkeling op de citadelpunt ruimtelijk mogelijk blijkt. Indien de gewenste ontwikkeling van de citadelpunt niet mogelijk blijkt, wordt de 250.000 euro een nabetaling voor het Kasteel. De totale koopsom voor Kasteel 4 is dan 1.000.000 euro.

Zie voor de voorgeschiedenis het dossier Centrumplannen Coevorden