G1000 Coevorden: 'Goed idee, dat gaan we doen'

Coevorden / regio - G1000 Coevorden vindt zaterdag 29 oktober plaats in sportaccommodatie De Swaneburg. Het is nog niet iedereen duidelijk wat dat precies inhoudt. Jeanette Croezen en Johan Boekema geven graag uitleg.

Tijdens de G1000 komen honderden inwoners van de gemeente Coevorden bijeen om ideeën uit te wisselen en te praten over wat hun droom is voor Coevorden. Inmiddels zijn 7.500 uitnodigingen verstuurd en komen de aanmeldingen gestaag binnen.

'We maakten tijdens het festival De Energieke Samenleving in Den Bosch kennis met het fenomeen G1000', aldus Jeanette. Een groep uit de gemeente Coevorden bezocht het festival en kwam vol ideeën thuis. 'We hebben daarna contact gezocht met John de Vegt van de gemeente.' Jeanette was initiatiefnemer van het Twitteraccount Coevordenaren en vanuit Twitter ontstond het idee voor het platform 'Ook Coevorden' om allerlei dingen te delen.

'Daaruit voortvloeiend hadden we het idee een G1000 in Coevorden te houden', vertelt zij. Bij dit initiatief sloten Johan Boekema en Harm Jan Veenstra zich aan. Johan: 'We zijn in februari naar de G1000 in Amersfoort gegaan en we besloten al snel om de G1000 te gaan houden.' Via Twitter kwamen Paul Blaauwgeers uit Aalden, Carin Roelands uit Noord-Sleen en Arjan Pieters uit Wachtum erbij.

Gemeentebreed

Johan: 'Tijdens de G1000 kan iedereen meedenken en meedoen aan het verbeteren van onze omgeving.' Hij vertelt, dat de vereniging van dorpsbelangen vaak ideeën hebben voor het eigen dorp. 'Bij G1000 gaat het om gemeentebrede projecten, je kunt elkaar steunen door de helpende hand te bieden of adviezen te geven. Wij proberen ook de groep te bereiken, die nog niet actief betrokken is. Goede ideeën voor het dorp laten we bij de dorpen zelf en we kunnen partijen met elkaar in contact brengen. In Amersfoort ontstond bijvoorbeeld een groenvisie.'

Benieuwd

Jeanette en Johan zijn benieuwd wat er gebeurt. 'Je leert mensen kennen die je nog nooit gesproken hebt, maar die misschien wel dezelfde ideeën hebben. Er blijven tien ideeën over, die door ons worden begeleid, maar dat hoeft niet te betekenen dat er niets met andere plannen kan gebeuren. Jeanette: 'Het gaat er niet om dat mensen zeggen 'Hé, dat is een goed idee, dat zouden ze moeten uitvoeren.' De insteek is 'Dat is een goed idee, dat gaat we doen.'

In de ochtenduren worden de thema's bepaald. 's Middags wordt gepraat over de thema's en bedenkt elke groep een plan. Om 16.00 uur is er een borrel en wordt gestemd. Twee weken erna is er een bijeenkomst voor het vervolgtraject. Om iedereen een kans te geven mee te doen, is gezorgd voor kinderopvang. Naast de inwoners praten ook ondernemers, ambtenaren, politici en zogenaamde vrije denkers mee, om op die manier de hele samenleving van de gemeente Coevorden vertegenwoordigd te hebben. Dankzij bijdragen van ondernemers in de vorm van geld en/of goederen wordt de dag mogelijk gemaakt.

Meer informatie: g1000coevorden.nl