Oosterhesselen krijgt kleiner azc

Oosterhesselen - Wél een azc in Oosterhesselen, maar met voorlopig maximaal 200 plaatsen in plaats van 400. Dat is het advies vanuit de provincie Drenthe aan staatssecretaris Dijkhoff.

Wethouder Joop Brink is tevreden over de uitkomst: 'Ik denk dat dit een voorstel is dat recht doet aan de gemaakte afspraken, maar ook aan de actuele situatie in Nederland.'

Of de overige 200 plaatsen in een later stadium alsnog benut worden, is niet bekend. Het COA wacht hiervoor de ontwikkelingen in de vluchtelingenstroom af.

Oosterhesselen

Gemeente en COA tekenden in februari dit jaar een bestuursovereenkomst voor de opvang van maximaal 400 vluchtelingen in Oosterhesselen.

Onlangs is in een gezamenlijk overleg tussen de provincie Drenthe, het COA en de gemeente besproken wat de actuele asielinstroom betekent voor de afspraken in Oosterhesselen. Daarop is besloten de gefaseerde instroom te handhaven en voorlopig uit te breiden tot maximaal 200 plaatsen.

De overige 200 plaatsen vormen een buffer, die het COA kan inzetten op het moment dat de instroom sterk toeneemt.  

Regietafel

Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar sprak de afgelopen week de gezamenlijke burgemeesters van Drenthe en elke gemeente afzonderlijk samen met het COA.

Vanuit deze gesprekken stelde hij zijn advies op richting de staatssecretaris. In het advies worden de geplande azc's in Echten en Meppel geschrapt.

Naar verwachting laat staatssecretaris Dijkhoff uiterlijk half oktober weten of hij de adviezen overneemt.