Tegenstanders azc verzamelen handtekeningen

Oosterhesselen - Tegenstanders van een tweede azc in de gemeente Coevorden stonden zondagmiddag bij het beoogde terrein aan het Witte Zand. Belangstellenden konden hun handtekening zetten onder een brief aan staatssecretaris Dijkhoff.

Aan het einde van de middag bleek dat de brief 226 keer was ondertekend.

De inhoud van de brief is in hoofdlijnen als volgt: 'Binnenkort neemt u een beslissing over het al dan niet doorgaan over de vestiging van azc’s in Nederland. Met klem vraag ik hierbij uw aandacht voor de gemeente Coevorden. Deze gemeente heeft al twintig jaar een azc in haar gemeente, namelijk in Aalden. Daarmee toont de gemeente Coevorden samen met 48 andere gemeenten met een azc in voldoende mate haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit kan niet gezegd worden van 341 andere gemeenten in Nederland waar nog geen azc is gevestigd. Als er een tweede azc in de gemeente komt, is sprake van onevenredige verdeling van de azc's over Nederland. De locatie in Oosterhesselen bevindt zich bovendien in de kern van het dorp. Er is sprake van een gepland aantal asielzoekers van 400 op een inwonertal van slechts 1700. Dit gaat spanningen opleveren.'

Uitnodiging aan Dijkhoff

Door het ondertekenen van deze brief wordt een dringend beroep gedaan op Dijkhoff om het azc in Oosterhesselen af te blazen. Deze week gaan de ondertekende brieven naar de staatssecretaris. Dijkhoff wordt uitgenodigd om zelf de situatie in ogenschouw te nemen.

Lees meer over de voorgeschiedenis in het dossier Asielzoekers op deze site.