'Medio oktober meer duidelijkheid over azc Oosterhesselen'

Oosterhesselen - Vooralsnog is er niets te melden over de mogelijke vestiging van een azc in Oosterhesselen. Burgemeester Bert Bouwmeester van de gemeente Ceovorden denkt medio oktober meer te weten.

Tijdens de commissievergadering van vanavond stelde Herman Scholte van het PAC enkele vragen over de regietafel die vrijdag plaatsvond over de verminderd asielstroom. ‘Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar gaf aan dat wanneer alle handtekeningen zijn gezet de relatie van een azc doorgaat. Wanneer dat niet aan de orde is het aan de participanten om met elkaar in gesprek te gaan.’

De gemeente Coevorden wees er vorige week al op dat de gemeente en het COA een bestuursovereenkomst hebben gesloten en dat die niet eenzijdig kan worden opgezegd. Wel moet de omgevingsvergunning nog worden verleend. Overigens kunnen opvangplekken ook op een andere manier worden ingezet, zoals voor de huisvesting van statushouders, al dan niet tijdelijk. Deze opties worden per gemeente besproken.