G1000 verstuurt 7500 uitnodigingen

Coevorden - De organisatie van de G1000 gaat volgende week 7500 uitnodigingen sturen aan inwoners van de gemeente Coevorden van 16 jaar en ouder. De G1000 vindt plaats op 29 oktober in zwem- en sportaccommodatie De Swaneburg in Coevorden.

In de uitnodiging staat op welke manier zij zich kunnen aanmelden om deel te nemen aan de G1000. Wie geen uitnodiging krijgt, heeft toch nog een aantal mogelijkheden om mee te doen. De G1000-organisatie kan nog enthousiaste vrijwilligers gebruiken. Daarnaast kunnen mensen zich aanmelden als vrije denker, tafelsecretaris, ondernemer, werkgever, politicus of ambtenaar. Deze groep is gewoon deelnemer aan de gesprekstafel, maar brengt hun specifieke kennis en bagage mee in het gesprek. Aanmelden kan via http://g1000coevorden/meedoen.

Tijdens de G1000 praten honderden inwoners van de gemeente Coevorden over wat zij belangrijk vinden en delen hun dromen en ideeën over de buurt, wijk, dorp stad en gemeente. Aan het eind van de dag blijven er tien concrete ideeën over, waarmee de inwoners samen aan de slag gaan. De G1000 is een burgerinitiatief van betrokken inwoners van de gemeente Coevorden.

G1000 Café’s

Om uitleg te geven over de G1000 en vragen te beantwoorden, worden er in de week van 26 september vijf G1000 Café’s georganiseerd. Deze beginnen om 19:30 uur en duren ongeveer tot 21:00 uur. Iedereen is van harte welkom.

  • Maandag 26 september: Wielens in Noord-Sleen
  • Maandag 26 september: Friesestraat 26 in Coevorden
  • Woensdag 28 september: De Drieklank in Aalden
  • Donderdag 29 september: De Zwerfkei in Gees
  • Vrijdag 30 september: Cornelis in Dalen