Regietafel praat over asielinstroom: protest in Oosterhesselen

Oosterhesselen / regio - De regionale regietafel in Drenthe komt vanmiddag bijeen om te praten over de lagere asielinstroom. De burgemeesters en de Commissaris van de Koning maakten een rondgang. In Oosterhesselen protesteerden omwonenden.

De verwachting is, zo concludeert de landelijke regietafel donderdag, dat er momenteel voldoende opvangplekken zijn.

Vandaag wordt besproken welke opvangcapaciteit nu beschikbaar is, wat het perspectief is voor plekken die niet op korte termijn nodig zijn en hoe afspraken voor de toekomst kunnen worden gemaakt. Door de verminderde asielinstroom is meer ruimte gekomen voor maatwerk per gemeenten. 'De gemeente Coevorden heeft voor de locatie in Oosterhesselen een bestuursovereenkomst gesloten met het COA die kan niet eenzijdig worden opgezegd. In gezamenlijk overleg zal de huidige situatie worden bekeken', aldus de gemeente.

Opvangplekken kunnen ook op een andere manier worden ingezet, zoals voor de huisvesting van statushouders, al dan niet tijdelijk via het zogeheten Gemeentelijk Versnellingsarrangement (GVA). Deze opties worden per gemeente besproken.