'We willen tempo maken in centrum'

Coevorden - Er moet echt iets gebeuren aan het centrum van Coevorden. Dat was de conclusie afgelopen week na een bijeenkomst met bestuurders van onder meer Centrummanagement Coevorden (CM) en de gemeente Coevorden.

Bestuurders van CM, de Coevorder Handelsvereniging (CHV) en Toreco (toerisme) en de gemeente Coevorden zijn het daarmee roerend eens. Afgesproken is gezamenlijk de schouders onder een goed plan te zetten en samen op te trekken om het centrum de impuls te geven die het nodig heeft.

De problemen van stadscentra zijn regelmatig landelijk in het nieuws. Ook de Drentse steden hebben te maken met een terugloop van bezoekers en met leegstaande panden. Retailagenda’s en marktonderzoeken moeten helpen bij het vinden van de juiste strategie. In Drenthe wil de provincie de steden ondersteunen en daar maakt Coevorden graag gebruik van.

Visie

De conclusies en ideeën uit de bijeenkomst worden uitgewerkt en zijn de basis voor een externe expert die aan de slag gaat met het opstellen van de visie. Zowel Klaas Lamberink, voorzitter van CM als wethouder Jan Zwiers willen graag dat er tempo gemaakt wordt. Lamberink: ‘Het is goed dat de neuzen dezelfde kant op staan en we hebben er allemaal baat bij dat er snel actie ondernomen wordt.' Wethouder Zwiers: ‘Samenwerken aan een beter stadscentrum met voor ieder een eigen rol en taak. Samen zorgen dat zowel inwoners als toeristen hier graag komen.'