Curator claimt ruim 2600 euro van VestingPop

Coevorden - Een mede-organisator van het vorig jaar september failliet verklaarde festival VestingPop Coevorden moet een bedrag van 2675 euro terugbetalen aan de boedel. Dat stelt curator Martin Janssen.

Het betreft hier een gedeelte van het bedrag dat door de organisatoren ter dekking van de aanloopkosten aan de failliete BV is overgemaakt, als zijnde een lening. De 2675 euro is op 2 en 13 juli 2015  terugbetaald aan de organisator.

Aangezien de BV twee maanden later failliet ging, bestaat er volgens de Faillissementswet  een verplichting tot terugbetaling aan de boedel van dit bedrag. Dat gaat terug tot 1 jaar voor het faillissement.

Het verzoek tot betaling aan de boedel staat in een brief van advocaat Dennis Koerselman die per 31 augustus aan de organisatie is verzonden. Daarin wordt de organisatie van de situatie op de hoogte gesteld, mede namens curator, en verzocht het bedrag binnen 14 dagen over te maken.

De curator bevestigt dat de organisatie niet te kwader trouw heeft gehandeld, omdat de betalingen vooraf aan het faillissement hebben plaatsgevonden. De Faillissementswet is echter onverbiddelijk in deze en biedt de curator de mogelijkheid tot terugvorderen. Dat is nu namens de curator gedaan.

Vorig jaar werd via www.vestingpopcoevorden.nl een tweedaags festival in Coevorden aangekondigd met onder meer optredens van Jeroen van der Boom en Di-Rect. Op 31 augustus 2015 werd bekendgemaakt dat het festival werd afgelast en een week later ging de boel failliet. De organisatie liet een schuld van ongeveer 100.000 euro achter.

Lees ook:
ons speciale dossier over VestingPop