Omwonenden pleiten voor aanhouding of afwijzing omgevingsvergunning azc

Oosterhesselen - Er is in Oosterhesselen een brief opgesteld met het verzoek de beslissing over de omgevingsvergunning voor het azc aan te houden of af te wijzen. Omwonenden mailen elk deze brief naar het college en de raadsleden.

De termijn van de vergunningaanvraag verloopt aanstaande woensdag. De reden van het verzoek is, dat in september de provinciale regietafels bij elkaar komen om alle locaties van het COA tegen het licht te houden. Onlangs besloot het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) circa vijtien noodopvanglocaties in Nederland te sluiten, omdat er steeds minder asielzoekers naar Nederland komen.

Zie voor de voorgeschiedenis over de gang van zaken rond het azc het dossier Asielzoekers op deze site.