'Tweede azc in gemeente is niet meer nodig'

Oosterhesselen - Naar aanleiding van het feit dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) vijftien noodopvanglocaties sluit, zijn zowel Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014) als Sociaal Oosterhesselen in de pen geklommen.

Er worden momenteel geen nieuwe overeenkomsten gesloten met gemeenten. BBC2014 twijfelt aan het nut en de noodzaak van het nog op te richten azc in Oosterhesselen.

'Het teruglopende aantal vluchtelingen in ons land is de belangrijkste reden. Aangezien het COA gaat heroverwegen, gaan wij vragen stellen aan het college om het COA te bewegen af te zien van de plannen in Oosterhesselen', zo schrijft BBC2014. Volgens ons mag nu in redelijkheid gesteld worden dat andere gemeenten eerst een steentje moeten bijdragen voordat een tweede azc in de gemeente geopend moet worden. Bovendien is ons geduld lang genoeg op de proef gesteld en blijft men in Oosterhesselen steeds in onzekerheid.'

'Belangrijk keerpunt'

Woordvoerster Alet Bouwmeester van het COA liet afgelopen week weten, dat de plnnen voor een azc in Oosterhesselen vooralsnog doorgaan. 'In september komen de provinciale regietafels bij elkaar en worden alle locaties tegen het licht gehouden.'

Ook Sociaal Oosterhesselen reageerde op de bekendmaking van het COA: 'Sociaal Oosterhesselen ziet dit als een belangrijk keerpunt. Wij gaan ervan uit dat u de gemeente Coevorden in het provinciale overleg in september positioneert als gemeente die al jarenlang een positieve bijdrage levert met een azc in Aalden. Een tweede in de gemeente Coevorden is nu niet meer nodig.'

Lees ook:
'In september worden locaties azc tegen het licht gehouden'
COA sluit vijftien locaties noodopvang voor asielzoekers in Nederland

De voorgeschiedenis van de plannen in Oosterhesselen staat in het dossier Asielzoekers op deze site.