Eerste bijeenkomst 'DNS op glas' blijkt succes

Steenwijksmoer – De eerste bijeenkomst van 'DNS op glas' was een succes. Vele inwoners van Dalerpeel, Nieuwe Krim en Steenwijksmoer kwamen naar dorpshuis De Schalm in Steenwijksmoer.

Op deze avond werd uitgelegd hoe de plaatselijke belangen van Dalerpeel, Nieuwe Krim en Steenwijksmoer het glasvezel project in het buitengebied van deze dorpen oppakken. Daarnaast was er ondersteuning van het platform VerbindDrenthe., een initiatief van de provincie.

Tijdens de bijeenkomst meldden zich zo'n twintig 'ambassadeurs', die de behoefte van glasvezel in kaart brengen. Na de vakantie komt er een bijeenkomst met deze vrijwilligers. Het streven is om medio september langs de deuren te gaan om de intentieverklaringen te laten ondertekenen.

Meer informatie staat op de websites www.dnsopglas.nl en www.verbinddrenthe.nl

Voor vragen: info@dnsopglas.nl