GS Drenthe stimuleert zonneparken

Assen - Het college van Gedeputeerde Staten stelt 100.000 euro beschikbaar voor nieuwe zonneparken. Zonne-coöperaties kunnen met dat geld voor maximaal 5.000 euro per initiatief kennis inhuren en noodzakelijke opstartkosten betalen.

Coördinatie en begeleiding van deze initiatieven vindt plaats via de nieuw op te richten Werkplaats Zon. Initiatiefnemers kunnen via de coördinator van de werkplaats, de Natuur en Milieufederatie Drenthe, de ondersteuning aanvragen.

Dit jaar is de landelijke Regeling 'Verlaagd Tarief' aangepast, waardoor het financieel aantrekkelijker is geworden om grootschalige zonneparken te ontwikkelen. In de praktijk blijkt dat er onvoldoende kennis is om hiervoor een goede business-case op te stellen.

Deskundigen

De Werkplaats Zon gaat initiatiefnemers begeleiden en/of helpen met (betaalde) deskundigen. Energiegedeputeerde Tjisse Stelpstra: ‘In Drenthe zijn al veel initiatieven, zoals onder andere de zonnelening Drenthe, de subsidieregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ en de campagne ‘Zon zoekt Drent’.

Niet alle woningen en bedrijfspanden zijn geschikt voor zonnepanelen. Door initiatiefnemers te begeleiden bij het opstellen van een business-case voor collectieve zonneparken, kunnen ook deze huishoudens straks profiteren van duurzame energie. Hiermee wordt een goede stap gezet naar een energieneutraal Drenthe’.