Stichting G1000 Coevorden is een feit

Coevorden / regio - In het pand aan de Friesestraat 26, waar G1000 Coevorden is gehuisvest, werd vanavond de Stichting G1000 Coevorden opgericht. De bestuursleden tekenden de oprichtingsakte onder het toeziend oog van notaris Lennard Reinsma.

Het bestuur bestaat uit Jeanette Croezen (voorzitter), Arjan Pieters (secretaris), Johan Boekema (penningmeester) en de leden Harm Jan Veenstra, Carin Roelands en Paul Blaauwgeers. Oprichting van een stichting is nodig, omdat de G1000 een rechtspersoon moet zijn om in aanmerking te kunnen komen voor fondsen en subsidies. 'Om de G1000 te organiseren is natuurlijk geld nodig', vertelt Johan Boekema. 'We zijn inmiddels bezig met de subsidieaanvragen en hopen daar een groot deel van onze begroting mee te kunnen dekken.' Notaris Lennard Reinsma van notariskantoor Veen & Veste in Coevorden sponsorde deze oprichtingsakte.

Voor de verdere financiering van de G1000 is de werkgroep Middelen op zoek naar sponsoring. Deze werkgroep bestaat uit Arjan Pieters, Johan Boekema en Henk Jan Zomer. Zij gaan binnenkort ondernemers in de gemeente Coevorden benaderen. 'We hebben ondernemers nodig aan de gesprekstafel, maar we gaan ook vragen een bijdrage te leveren. Dat kan zijn bijvoorbeeld door menskracht, netwerk, geld en spullen. 'G1000 biedt Coevorder ondernemers de kans hun maatschappelijke gezicht te laten zien. Daarnaast wordt sponsoring in ieder geval beloond met vermelding op de website en tijdens de G1000 zelf. Verdere opties zijn altijd onderhandelbaar', aldus Pieters.

De G1000 vindt plaats op 29 oktober en is een dag waarop honderden inwoners van de gemeente Coevorden bijeenkomen om ideeën uit te wisselen en te praten over wat hun droom is voor Coevorden. Maar daar blijft het niet bij; aan het eind van de dag blijven er tien ideeën over die daadwerkelijk worden uitgevoerd. Naast de inwoners praten ondernemers, ambtenaren, politici en zogenaamde vrije denkers mee, om op die manier de hele samenleving van de gemeente Coevorden vertegenwoordigd te hebben.

De G1000 is ontstaan in België en inmiddels overgewaaid naar Nederland. In onder andere Amersfoort, Uden en Groningen hebben al een G1000 plaatsgevonden. G1000 is een burgerinitiatief, een burgertop waarbij het streven is dat duizend inwoners met elkaar in gesprek gaan over hun wijk, dorp, stad of gemeente. Om de ideeën vervolgens tot uitvoering te brengen is de hele gemeenschap nodig. Daarom schuiven naast de aanwezige inwoners ook zoveel mogelijk ondernemers, politici en ambtenaren en zogenoemde vrije denkers aan.

Meer informatie staat op de website van G1000 Coevorden.