Presentatie schetsen Molenakkers II

Dalen - De gemeente houdt woensdag 22 februari vanaf 20.00 uur in zaal Cornelis een informatieavond over de uitbreidingswijk Molenakkers II in Dalen. In Molenakkers II is ruimte voor ongeveer twintig woningen, waarbij een deel van het gebied onbebouwd blijft om de archeologie te beschermen.

Iedereen wordt uitgenodigd om te reageren op de schetsen, die vervolgens nog aangepast kunnen worden voordat een bestemmingsplan gemaakt wordt. Aanvankelijk zou Molenakkers II al in 2004 ontwikkeld worden als woningbouwlocatie. Toen gaf de provincie geen goedkeuring door de aanwezige archeologische waarden in het plangebied. Als alternatief kwam vervolgens Polakkers aan de noordkant van Dalen in beeld. Toch zijn er nu schetsen voor Molenakkers II vanwege de bevolkingskrimp, de huidige woningmarkt en de financiële situatie van de gemeente. Daarmee is de ontwikkeling van Polakkers uitgesteld. De beperking van het aantal kavels past beter binnen de huidige markt, aldus de gemeente. Het ontwerp richt zich op woningbouw langs de oost- en zuidrand van het gebied. Hier is de minste kans op archeologische vondsten. In het zuidelijk deel wordt alleen een ontsluiting aangelegd voor autoverkeer, die tevens de begrenzing is tussen toekomstige woonbebouwing en het gebied met de archeologische waarden. De kavels zijn bestemd voor vrijstaande woningen en twee-onder-een-kap woningen. Na de informatieavond wordt een bestemmingsplan gemaakt, dat op z’n vroegst eind 2012 vastgesteld kan worden.