Coevorden huis aan huis 60 jaar: Vaste waarden voor krant en internet

Coevorden - Coevorden huis aan huis bestaat zestig jaar. Daaraan werd aandacht besteed in de krant, maar uiteraard ook op internet. In dit verhaal zijn de mensen aan het woord, die momenteel werkzaam zijn voor krant en internet.

Vaste waarden

Willie Ruinemans uit Dalen, geboren en getogen in Zweeloo, is ook een bekend gezicht bij de krant. Hij begon op 12 februari 1986 als fotografisch zetter in Drukkerij Van Herpe. Hij werd vervolgens in 1990 vertegenwoordiger, waarbij hij samenwerkte met Rieks Otten. In 2001 vond Willie een nieuwe uitdaging, maar keerde in 2006 bij Boom terug. Ditmaal was dat in Emmen. Drie jaar later begon Willie voor zichzelf en vanuit deze positie is hij sinds 2011 nog weer actief voor Coevorden huis aan huis. Zijn rayon als advertentie-adviseur is het buitengebied van de gemeente Coevorden, zowel voor krant als internet. En: nog steeds met veel plezier.

Toen Willie in 2001 vertrok, volgde David Harmsen hem op. Harmsen is derhalve alweer vijftien jaar actief voor de krant en internet. Zijn werkgebied omvat Coevorden en Emlichheim. Sinds 2011 werken hij en Willie samen aan een goed resultaat.

'Veel veranderingen'

Op exact dezelfde datum als Gerrie Kreuze -2 januari 1996- begon Esselien de Groot met haar werkzaamheden voor de Coevorder Courant en HuisAanHuis. Zij was daarvoor werkzaam voor Wegener en verhuisde ogenblikkelijk van Apeldoorn naar Coevorden. ‘Ik heb me vanaf het allereerste begin prettig gevoeld in dit gebied.’ Alleen de eerste twee maanden werkte zij nog in het oude Van Herpe-pand aan het Kasteel. ‘In januari van dat jaar had het behoorlijk gesneeuwd waarna het ging vriezen. Ik liep, op weg naar de Gansehof voor de uitreiking van de culturele prijs, langs het pand aan het Kasteel. Ik hoorde water kletteren. Het bleek dat de verwarmingsketel was gesprongen. Computers en water gaan niet echt samen, dus ik ben meteen aan het werk gegaan en heb hulptroepen opgeroepen.’

Er veranderde veel in die beginjaren en met het hele team werd hard gewerkt. De Coevorder Courant werd ZuidOostNieuws en in 1999 werden deze betaalde krant en de huis-aan-huisuitgave samengevoegd tot HuisAanHuis, later Coevorden HuisAanHuis.

‘Inmiddels was de herindeling een feit en werd het verspreidingsgebied van de krant fors uitgebreid. Qua nieuwsgaring was er een nieuw gebied te ontdekken.’ Esselien maakte in 2002 een kort uitstapje naar een andere werkgever, maar was blij binnen een jaar te kunnen terugkeren in Coevorden. Sinds 2012 is dat wel vanuit een andere positie, namelijk als freelancer. Vanuit deze functie levert Esselien nog steeds bijdragen aan de krant en aan de website.

'Nieuws blijft onvoorspelbaar’

Twaalf jaar geleden kwam Wouter Bessels (38) in dienst bij Boom regionale uitgevers. Na een jaar werken in Meppel ging hij in de zomer van 2005 aan de slag als verslaggever in Coevorden. In het kantoor aan de Friesestraat werkte Wouter ruim zes jaar dag in dag uit aan de krant, NieuwsTV en de internetsite van Coevorden huis aan huis. ‘Het was een kans die ik niet kon laten liggen’, zegt hij. ‘Met volle overgave en alle vrijheid kon ik mij samen met leuke collega’s storten in een geweldige baan. Voorwaarde was wel dat ik, geboren Noord-Hollander, naar Coevorden verhuisde, maar dat vond ik prima. Ik kende de omgeving al jaren en wist dat ik ging wonen en werken in een schitterend gebied. Allesbehalve saaie jaren volgden. Het Coevorder centrum verandert gestaag, in de dorpen worden prachtige dingen ondernomen en iedere week loop je weer iemand tegen het lijf met een prachtverhaal. De variatie binnen ons werk is onverminderd groot. Nieuws blijft onvoorspelbaar.’ Sinds begin 2012 zet Wouter zijn werk voort als webredacteur in Meppel. Van daaruit, maar ook vanuit zijn woning in Coevorden publiceert hij dagelijks het laatste nieuws op www.coevordenhuisaanhuis.nl. Ook werkt hij voor andere nieuwssites van Boom in omliggende gemeenten.

‘De focus binnen mijn werk ligt nu op de journalistiek van de toekomst: de digitale media. Die wereld verandert snel en staat nooit stil. Over Coevorden valt ook altijd wat te schrijven, dus een prima combinatie!’