Gesprek met directeur POCD: heldere afspraken

Oosterhesselen - Een handtekeningenactie met als doel het reguleren van de overlast van het Pedagogisch Opvangcentrum Drenthe (POCD) is royaal gesteund door de inwoners van Oosterhesselen. Onder 840 huishoudens werden 628 handtekeningen verzameld. De groep bezorgde bewoners Oosterhesselen is ingenomen met dit aantal.

Een gesprek tussen de Bezorgde Bewoners Oosterhesselen en de directeur van het POCD, de heer M. Lutgendorff, heeft heldere afspraken opgeleverd ten aanzien van de begeleiding van de jongeren in het dorp. Signalen over inwoners, die zich zorgen maakten, werden doorgegeven aan Plaatselijk Belang, maar volgens de bewonersgroep had Plaatselijk Belang de indruk dat het onderwerp overlast onvoldoende werd gedragen. Mevrouw Ellen Bos namens de actiegroep: 'Met die 628 handtekeningen zijn we erg tevreden; hieruit blijkt dat de meeste Hesselers het een belangrijk onderwerp vinden.' Wat de bewonersgroep betreft hoeft het POCD niet weg. Wel moet de overlast worden beperkt. Dat kan wat de groep betreft door de omvang van het centrum te beperken en door de begeleiding van de jongeren in het dorp te intensiveren. Het POCD huisvest jongeren met een licht-verstandelijke handicap en licht-psychiatrische en/of lichte verslavingsproblematiek. Momenteel worden veertig jongeren opgevangen in het voormalige conferentieoord De Klencke. Volgens de bewoners waren er plannen zijn voor aanbouw van een vleugel. Afgelopen donderdag heeft de actiegroep een gesprek gehad met de directeur van het POCD. Lutgendorff bleek bereid tot intensivering van de begeleiding in het dorp. Daarenboven wordt een kritische analyse gemaakt: welke jongere heeft meer begeleiding nodig? De inwoners van Oosterhesselen worden hierover per brief geïnformeerd.