Bibliotheek heeft ton extra nodig

Regio - ‘Het college heeft onze visie over de bibliotheken onderschreven’, aldus bestuursvoorzitter Jan van Selm van Bibliotheek Coevorden. ‘Het college heeft de raad geïnformeerd. De inhoud van de visie gaat zich vertalen in geld: 550.000 euro.'

Dat bedrag betekent dat het nu geldende subsidiebedrag dient te worden verhoogd met een ton. Van Selm: ‘We werden in 2014 overvallen door de perspectiefnota, waarin de bijdrage voor de bibliotheken zou worden teruggebracht van 750.000 naar 250.000 euro.’ Later besloot de gemeenteraad dat het subsidiebedrag 450.000 euro zou worden. Het bibliotheekbestuur heeft de visie besproken met de belangenbehartigers in de dorpen.

Aansluiting zoeken

In de visie behoudt Coevorden de huidige bibliotheek in Het Arsenaal, waarin ook het museum, ToReCo en de historische vereniging zijn gehuisvest. Ook Sleen behoudt de bibliotheekvoorziening, maar dat hoeft niet per se in het huidige pand -eigendom van de bibliotheek- te zijn. ‘We zoeken aansluiting met andere maatschappelijke activiteiten, dus zodra zich een kans aanbiedt voor een multifunctioneel gebouw zullen we die grijpen’, zegt Van Selm. Sleen is ook logistiek centrum voor de bibliotheek.

Extra small

De bibliotheek in Dalen is enige tijd geleden verhuisd van De Spinde naar een ruimte met een eigen ingang in de BWB-school. Dit is een zogenoemde extra small bibliotheek. Dergelijke voorzieningen komen er ook in Aalden -waar de bibliotheek reeds is gesloten-, in Oosterhesselen na het verlaten van de huidige bibliotheekvoorziening en in het dorpshuis in Schoonoord. ‘De huidige bibliotheek in Schoonoord verdwijnt en we zorgen voor een voorziening in de hal van het dorpshuis in overleg met Dorpsbelangen.’ In deze bibliotheken komt een beperkt aantal boeken, die het meest worden uitgeleend.

Van Selm noemt Aalden een mooi voorbeeld hoe de bibliotheek is te integreren in de lokale samenleving. Daar zijn vanuit Plaatselijk Belang met steun van vele partijen in en rond het dorp plannen voor een kennis-, cultuur- en onderwijscentrum in De Aeldermeent.

Digitaal

Daarnaast staat in de visie, dat alle basisscholen -mits die dat willen- beschikken over een Bibliotheek op School. Er zijn al diverse vestigingen geopend.

Tot slot wijst Van Selm op de digitale bibliotheek. ‘Boeken zijn via de site te reserveren, er kunnen e-books worden gedownload en het is mogelijk om recensies te lezen. Tot slot staat het terugdringen van laaggeletterdheid hoog op de agenda.

Zie voor eerdere artikelen het dossier Bezuinigingen Bibliotheek op deze site.