Historie zestigjarige HuisAanHuis in vogelvlucht

Coevorden - Coevorden huis aan huis is bezig met de zestigste jaargang. Een krant die al die jaren wekelijks op de deurmat valt. De krant kent een lange historie die in 1888 begon met de oprichting van de Coevorder Courant, een abonnementenkrant.

Barend Jan van Herpe was de oprichter van deze krant. Naast de redacteur die vellen volschreef werd de krant in lood gezet, een waar staaltje vakmanschap. Artikelen in de krant zagen er heel anders uit. Verslagen van de raadsvergadering werden bijna letterlijk geplaatst en foto's waren er in die tijd niet. Langzamerhand veranderden de werkzaamheden. Aan het begin van de twintigste eeuw verschenen de eerste foto's in de krant. De typemachine kwam, het lood legde het loodje. Dat werd vervangen door stroken fotografisch papier. Drukkerij Van Herpe verzorgde ook handels- en familiedrukwerk en had er een kantoorboekhandel bij.

Huis-aan-huiskrant

Piet van Herpe, de zoon van Barend Jan, besloot medio jaren vijftig tot de uitgave van HuisAanHuis naast de abonnementenkrant. Het werd tijd om de oplage te verhogen en de druksnelheid te verhogen. In de jaren zestig werd de Coevorder uitgeverij onderdeel van Koninklijke Boom Pers in Meppel, maar werkte vrij autonoom. Het was en bleef een krant van en voor Coevorden. En wie nieuws te vertellen had, kreeg het advies om naar Van Herpe te gaan. Die naam werd nog vele decennia gebezigd als oude en vertrouwde naam. De berichtgeving veranderde en langzamerhand verscheen er wat kleur in de krant.

Verhuizing

Begin 1996 werd het pand aan het Kasteel verlaten en trokken de medewerkers in een kantoor in het net geopende winkelcentrum Gansehof. Destijds was dat voor drie jaar, want het was de bedoeling op de oude plek terug te keren na herinrichting van het gebied. Na drie jaar stond het oude pand er nog steeds en ook de jaren erna gebeurde er weinig tot niets. Het pand met de trapgevel en het pand van bloemenzaak Avroli verpauperden zichtbaar en het pand viel ten prooi aan brand. Het naastgelegen pand van café Arends werd gesloopt in 1999.

Er waren plannen ontwikkeld, maar die gingen uiteindelijk niet door. Daarom besloot Boom dat de krant in de Gansehof zou blijven. Het bedrijf leverde nog wel drukwerk -nog steeds onder de naam Van Herpe- maar dat gebeurde in samenwerking met drukkerij Edoprint in Dalen. Later werd helemaal gestopt met deze activiteiten en ging alle aandacht uit naar de krant. Het aantal abonnees van de Coevorder Courant liep terug en kwam uit onder de drieduizend. Daarom werd besloten de krant te vervangen door ZuidOostNieuws (ZON) in tabloidformaat, maar nog wel betaald. Deze krant kreeg in 1997 een frisse, modernere uitstraling. Het bleek echter, dat meer jongeren een abonnement namen en ouderen het lieten afweten. Onder de streep bleef het aantal abonnementen rond de drieduizend.

Nieuwe stijl

Het besluit viel om de abonnementenkrant en ZuidOostNieuws in elkaar te schuiven en zo zag HuisAanHuis in nieuwe stijl in 1999 het levenslicht: een onbetaald nieuwsblad. Inmiddels was de herindeling geweest en werd het verspreidingsgebied fors uitgebreid. Voorheen verscheen de krant in de oude gemeente Coevorden (Coevorden en Steenwijksmoer), de oude gemeente Dalen,
De Krim, Gramsbergen en Schoonebeek en omgeving. Dat is nog steeds zo, maar destijds kwamen daar alle dorpen uit de voormalige gemeenten Sleen, Oosterhesselen en Zweeloo bij. In 2008 werd de naam van de krant aangepast: Coevorden huis aan huis en de krant verscheen voortaan op tabloid.

Inmiddels werden uiteindelijk toch plannen ontwikkeld voor het Kasteel en gingen de panden van Van Herpe en Avroli in 2008 tegen de vlakte. Die zijn wel in herbouwde vorm teruggekomen in Hof van Coevorden en zijn onderdeel van het gemeentehuis. In eerste instantie zou de herbouw plaatsvinden met de oude stenen, maar uiteindelijk is ervoor gekozen nieuwe materialen te gebruiken voor de Jugendstilgevels. Het besluit om de panden te slopen, viel niet in iedereen in goede aarde. Ook al toen werd in dit verband het Wensbeeld genoemd, waarin historie een kernwoord is.
De digitale wereld was in opmars, de journalisten en vertegenwoordigers trokken er op uit. Nieuwtjes, tips en advertenties werden gemaild, waardoor het bezoekersaantal aan het kantoor sterk terugliep. Ondanks het feit dat het kantoor in 2012 is gesloten, staan de medewerkers nog steeds voor u paraat.