'Niet te veel winkels, wel te veel meters'

Coevorden - Op initiatief van kenniscentrum en onderzoeks- en adviesbureau CMO Stamm werd woensdagmiddag in Coevorden het 'Kennisatelier Detailhandel' gehouden. Onderwerp was de detailhandel die onder druk staat.

Ondernemers vertrekken en er ontstaat leegstand. De retailagenda en retaildeal staan in den lande momenteel hoog op de agenda. Aan de hand van een detailhandelsvisie wordt bekeken waar geïnvesteerd kan worden in retailvastgoed en waar winkeloppervlakte moet verdwijnen. Het kennisatelier werd gehouden in het pand aan de Friesestraat 26, dat al geruime tijd leegstaat.

In het pand is momenteel een expositie van schilderijen en tekeningen van leerlingen van Coevorder scholen te zien

Te veel meters

Na de opening door wethouder Jan Zwiers hield Jan van der Bij van CMO Stamm een inleiding, die hij begon met de woorden: 'Er zijn niet te veel winkels, er zijn te veel vierkante meters.' Volgens Detailhandel Nederland is de consument op zoek naar compacte binnensteden.' In Drenthe is de meeste leegstand in Emmen, gevolgd door Assen, Hoogeveen, Coevorden, Meppel, Beilen en Roden. 'Als wordt besloten toch meters bij te bouwen', aldus Van der Bij, 'moet dat heel zorgvuldig en strategisch gebeuren. Meestal is de ervaring, dat bij meer meters elders meters leeg komen. Het kan zijn dat nieuwbouw het centrum versterkt, maar dan moet je goed weten wat je doet.'

Hij noemde het van belang, dat een centrum één verhaal vertelt. 'Dat is in Coevorden nog niet het geval. Trek de sfeer van de vestingstad vanaf de Markt door naar de winkelstraten en laat bezoekers eens de blik naar boven richten, want daar zijn vaak mooie gevels.' Coevorden is bijvoorbeeld vestingstad terwijl Schoonoord reuzendorp is. In zijn inleiding noemde Van der Bij Schoonebeek: 'Daar zijn twee winkelcentra gebouwd. Waarom? Dat is de vraag. Dat komt 18 juni aan bod in een bijeenkomst in Schoonebeek.

'Stenenkramp'

Van der Bij stelde, dat gemeenten vaak in een 'stenenkramp' schieten. 'Er moet dan opeens een tunnel of iets dergelijks worden gebouwd. De zaken worden echter niet met beton opgelost. Beweging maak je met inwoners, niet met beton.'

Omarm internet

Daarnaast sprak hij over internet. 'Internet wordt vaak als de schuldige gezien, maar de consument wil ook een fysieke winkel. Bij Coolblue bijvoorbeeld is lang niet alles op voorraad, maar mensen kunnen in de winkel via de computer het gewenste product bestellen. Zie internet niet als vrijand, maar omarm het.' Coolblue is overigens als webwinkel gestart, maar heeft later gezien de vraag ook fysieke winkels geopend.

Retaildeal

Natasja Annyas van de provincie Drenthe vestigde de aandacht op de retailagenda met de bijbehorende retaildeal. Daarbij worden uitbreidingsplannen kritisch tegen het licht gehouden. Terwijl de omzet afnam en vierkante meters leegstaan is het totale vloeroppervlakte landelijk gezien met 11 procent gestegen. Rijk, gemeenten, provincies en de retailsector werken samen om winkelgebieden te versterken en maatregelen te nemen. Inmiddels heeft zich reeds een groot aantal gemeenten die beschikken over een detailhandelsvisie. Emmen heeft zich inmiddels ook aangesloten.

Na de inleidingen waren er workshops. Onderwerpen waren reuring, kleur en activiteiten en stedelijke herverkaveling. Daarnaast werd een wandeling door het centrum gemaakt waar kinderen aan het schilderen waren in de pand aan de Sallandsestraat en de hoek Rijnsestraat/Oosterstraat. Tijdens de wandeling werd gesproken over kansen en mogelijkheden en kwam de vraag naar voren hoe cultuurhistorie en winkelen elkaar kunnen versterken. De app, behorend bij de stadswandeling 'Scherven van een stad', kan een uitdaging voor ondernemers zijn om detailhandel en historie aan elkaar te koppelen.

Tot slot maakte Jeanette Croezen van G1000 Coevorden bekend, dat deze organisatie tot oktober intrek neemt in het pand.