Wethouder Brink reageert op brief omwonenden azc

Oosterhesselen – Een aantal omwonenden van het toekomstige azc heeft een brief gestuurd aan de gemeente naar aanleiding van een mail van een inwoonster van Oosterhesselen. 'Zij zou bezoek kunnen krijgen van de gemeente Coevorden over het azc.'

'Wij waren verbaasd omdat we geen uitnodiging hebben gehad', aldus de briefschrijvers. 'Er bleek al snel dat de gemeente selectief mensen benadert. Waarop de selectie gebaseerd is? Het blijft onduidelijk. In ieder geval wordt niet iedere belanghebbende benaderd. Op de besloten bijeenkomst over het azc in zaal Deen hebben bijna alle omwonenden hun mailadres achtergelaten op verzoek van de gemeente; zo was het mogelijk iedereen tegelijkertijd op de hoogte te houden van de voortgang.' De omwonenden, die niet zijn benaderd, vinden dat dit niet kan. 'Het gaat ons allemaal aan. Opnieuw gaat de gemeente naar onze mening Coevorden de fout in door selectief te werk te gaan.'

Reactie wethouder

Wethouder Joop Brink heeft inmiddels gereageerd: 'Het klopt dat een aantal omwonenden van het toekomstige azc is uitgenodigd voor een gesprek. Wij vinden het van groot belang te weten wat er leeft en Oosterhesselen heeft zelf ook aangegeven dat het belangrijk is de mening van met name omwonenden te horen. Een aantal van hen spreken en horen wij regelmatig en van hen weten we de mening. Niet iedereen spreekt gemakkelijk in een groep en niet iedereen voelt zich geroepen zijn of haar mening te ventileren. We willen juist deze mensen horen om zo een goed beeld te krijgen van mogelijke zorgen en vragen. De groep van omwonenden bestaat uit meer dan dertig adressen waardoor het lastig is op korte termijn iedereen te bezoeken. Er is min of meer steekproefsgewijs een keuze gemaakt. Als iemand geen behoefte heeft aan een gesprek kan dat; dan komt de volgende aan de beurt. We kunnen daarom ook nog niet exact aangeven met wie en met hoeveel inwoners we uiteindelijk zullen spreken. Het gaat ons er vooral om dat we een beeld krijgen van wat er leeft. Verder wil ik u er op wijzen dat ik in alle contacten in de afgelopen periode duidelijk heb aangegeven dat iedereen die met mij wil spreken van harte welkom is. Dat blijft zo.'

Brink verwacht volgende week meer te kunnen melden over de aanvraag voor de omgevingsvergunning.