Start procedure voor behoud stoomfluit

Coevorden - De provincie Drenthe start de procedure voor het verlenen van een vergunning voor de stoomfluit van Smurfit Kappa in Coevorden. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de belangen van de omwonenden.

De provincie legde in november 2011 de stoomfluit stil naar aanleiding van een klacht uit de omgeving. Voor die tijd werd het dagelijkse pauzesignaal gedoogd. Het voorstel van de provincie om van de fluit een gemeentelijk monument te maken, bleek niet haalbaar. Wel onderschrijft de gemeente Coevorden het standpunt van de provincie en Smurfit Kappa dat de karakteristieke stoomfluit behouden zou moeten blijven. 'Met steun van alle betrokken partijen hebben we nu een basis gevonden om de stoomfluit alsnog te vergunnen. We zullen hierbij zoveel mogelijk rekening houden met de belangen van de omwonenden', aldus gedeputeerde Tanja Klip-Martin. Om het afgeven van een vergunning mogelijk te maken, wordt onderzocht hoe de luidheid, de richting en de frequentie beïnvloed kunnen worden om hinder te voorkomen. Veel inwoners van Coevorden waarderen het geluid van de stoomfluit. Burgemeester Bert Bouwmeester: 'De fluit is al 85 jaar te horen. We zijn het erover eens dat we dat willen behouden voor Coevorden op zo’n manier dat ook recht wordt gedaan aan de positie van belanghebbenden. Daar gaan we ons nu voor inspannen.'