Oproep: 'Laat het zwembad niet verzuipen'

Aalden/Zweeloo- ‘Laat het zwembad niet verzuipen.’ Onder dat motto hield Henk Ruis, voorzitter van Stichting Zwembad Zweeloo, een korte toespraak voor enige honderden handtekeningen aan wethouder Geert Roeles werden overhandigd. Veel kinderen, hun ouders en andere belangstellenden hadden zich vanmiddag verzameld op het Korenhofplein om hun protest tegen het intrekken van de subsidie voor het plaatselijke zwembad kracht bij te zetten.

Met name de kinderen hadden gezorgd voor spandoeken en allerlei toeters en bellen. Op de valreep zetten nog diverse mensen hun handtekening. Het college zal per 1 januari 2013 geen subsidie meer verstrekken aan het zwembad, dat eerder 45.000 euro per jaar kreeg. Volgens de actievoerders in Aalden en Zweeloo kan het bad niet blijven bestaan zonder de gemeente subsidie. Daarom stuurden de verenigingen voor Dorpsbelangen in Aalden, Zweeloo, Meppen, Wezup en de buurtvereniging Benneveld al een brandbrief naar het college van b&w gestuurd. Bovendien zullen er tijdens de gemeenteraad diverse inwoners van Zweeloo en Aalden het woord voeren. Ruis wees in zijn toespraak op het belang van het zwembad. ‘De gemeente heeft bewegen hoog in het vaandel staat. Hoe verhoudt zich dat dan tot de sluiting van het zwembad? In het seizoen 2011 is neutraal gedraaid, inclusief een reservering van 5.500 euro voor toekomstig groot onderhoud. Als het zwembad verdwijnt, verdwijnt een stukje leefbaarheid.’ Op grond van de bovengenoemde argumenten, verzoeken de belangenorganisaties het college van b&w dringend om het voornemen om per 1 januari 2013 de subsidie voor het zwembad stop te zetten in heroverweging te nemen en er nog een diep over na te denken.’ Ruis kondigde diverse acties aan om geld te genereren. In zijn reactie zei wethouder Geert Roeles, dat de bezuinigingen alles te maken met de grote bezuinigingsoperatie van de gemeente Coevorden. ‘Het college heeft natuurlijk al heel diep nagedacht. Maar als u met al die acties om geld te genereren bewerkstelligt dat het college wederom diep gaat nadenken….’ Eerder al liet Roeles weten, dat -gezien het inwonertal van de gemeente- in principe één binnen- en één buitenbad voldoende zou zijn. Echter, gezien de grootte van de gemeente is toch gekozen voor twee buitenbaden. De twee andere buitenbaden in Zwinderen en Noord-Sleen krijgen met ingang van 2013 jaarlijks 5.000 euro minder. Het zwembad in Zweeloo bestaat al sinds 1933. Het bosbad in Noord-Sleen is voor de bevolking geen optie. ‘De afstand tussen Zweeloo en het bosbad is zodanig groot dat mag worden aangenomen dat de dagelijkse zwemsport voor vele inwoners van de dorpen hierdoor wordt ontnomen. Dit in een tijd waarin de overheid sport en bewegen wil stimuleren en daar juist een verantwoordelijkheid in heeft voor een goede gezondheid van zijn inwoners.’ Verder wordt gewezen op het belang van het zwemonderwijs aan. ‘De drie basisscholen in Aalden wordt het zwemonderwijs en het afzwemmen ontnomen. In de zomer is het Aelderholt geen alternatief en is de afstand naar Noord-Sleen en ‘t Haantje voor deze kinderen te ver.’