G1000 heeft belangstelling

Regio - In het dorpshuis van Wachtum werd gisteravond een G1000-café gehouden. De belangstelling was goed te noemen, met name uit de plaats Coevorden kwamen veel geïnteresseerden naar de presentatie.

De groep die de G1000 heet opgezet, bestaat uit Jeanette Croezen, Johan Boekema en Harm Jan Veenstra uit Coevorden, Arjan Pieters uit Wachtum, Paul Blaauwgeers uit Aalden, Tineke Kuipers uit Oosterhesselen en Carin Roelands uit Noord-Sleen.

Speciaal voor deze bijeenkomst was de coördinator van G1000, Jerphaas Donner uit Amersfoort naar Wachtum gekomen om uitleg te geven. De G1000, de eerste in Drenthe, vindt plaats op zaterdag 29 oktober. Die dag gaan inwoners van de gemeente Coevorden één dag met elkaar in gesprek over wat zij belangrijk vinden voor de gemeente.

Startbijeenkomst

Op 17 mei is er een startbijeenkomst, in juni geven vrijwilligers tijdens de gemeenteraad een indruk van hun voorbereidingen. De G1000 is een burgerinitiatief, een burgertop waarbij veel inwoners met elkaar in gesprek gaan over hun wijk, dorp, stad of gemeente. Ook ondernemers, politici, ambtenaren en 'vrije denkers' schuiven aan. Vanuit de basisadministratie van de gemeente wordt een aantal adressen geloot. De bewoners van die adressen krijgen een uitnodiging voor deelname. Andere belangstellenden kunnen zich melden als 'vrije denkers'. De agenda van zo'n G100 wordt door de deelnemers zelf bepaald. De gesprekken zijn dialogen, geen discussies. Deelnemers doen op basis van gelijkheid mee. Na een stemming op deze dag worden tien onderwerpen bepaald.

Jeanette Croezen deed uit de doeken hoe zo'n dag voor de G1000 verloopt aan de hand van de bevindingen die zij en de andere initiatiefnemers opdeden tijdens de G1000 in Amersfoort.