Kiek nou 's!
Door Herman Woltersom

Bentheimerbrug is decor herdenking

De foto van de verwoeste Bentheimerbrug uit 1945, waarvan het origineel in het bezit is van de historische vereniging Stadt en Heerlickheydt Covorden is voor veel mensen een bekend beeld.

Op 5 april 1945 rolden de geallieerden door Emlichheim richting de oude vestingstad.

De Coevordenaren hadden hoop op een snelle bevrijding echter de Bentheimerbrug, de verbinding tussen Coevorden-Oost, in de volksmond ook wel ‘over de brug’ genoemd en het centrum werd door de Duitsers opgeblazen. De brokstukken vlogen de hele stad door en veroorzaakten behoorlijk wat schade. En dat was nota bene de tweede keer dat de brug in de oorlog werd opgeblazen, de eerste keer was in mei 1940. In september 1940 werd de nieuwe brug, die in 1945 dus weer werd opgeblazen aanbesteed: ‘Door de gemeente is onderhands aanbesteed het vervangen van de opgeblazen draaibrug over de Coevorder stadsgracht door een electrische ophaalbrug. Het werk werd aanbesteed in twee perceelen. Voor den onderbouw waren 6 inschrijvers uitgenoodigd: De laagste werd de N.V. A. H. en J. Huitzing te Coevorden voor f 19.820. Voor den bovenbouw waren 4 inschrijvers uitgenoodigd. De laagste was N.V. Rörink en van den Broek te Enschede voor f 18 900 B. en W. hebben het werk aan de laagste inschrijfsters gegund’.

Slagbomen

Voordat de brug tussen Coevorden-Oost en het centrum in 2015 in zijn geheel werd vervangen met slagbomen en duidelijke stoplichten was het regelmatig een onderwerp in de gemeenteraad. In de gemeenteraad van 10 januari 1929 werd namelijk al besloten dat ‘Aan de Bentheimerbrug, die thans wanneer hij afgedraaid wordt, door kettingen wordt afgesloten, zullen afsluithekken worden aangebracht, omdat thans de toestand voor het verkeer te gevaarlijk is, daar de kinderen onder de ketting doorkruipen of de ketting loswerpen’.

Ook gebeurde er wel eens een ongeluk waardoor het verkeer hinder ondervond, want in de krant van 21 november 1934 stond: ‘Heden is men een groot gedeelte van den dag bezig geweest om weer boven water te halen de groote vrachtauto van de garage Heins, welke bij de Bentheimerbrug in de stadsgracht is gereden. Het ongeluk vond plaats, doordat de chauffeur de motor met de slinger aandraaide, terwijl deze niet op de vrij loop stond.  De wagen schoot vooruit. De chauffeur kon nog net wegspringen en de wagen reed door de afsluithekken heen pardoes in het water. Men kon de wagen eerst weer boven halen, toen men een schipper bereid had gevonden de wagen met zijn schip voor de zuivelfabriek te trekken. Zoolang de wagen onder de brug lag en het ruimen alleen mogelijk was bij openstaande brug, veroorzaakte dit een groote verkeersstoornis op dat drukke punt’. De verwoeste brug die in 1945 door de Duitsers werd opgeblazen en in 1946 weer in gebruik werd genomen werd in 2015 na 69 jaar eindelijk vervangen. Het werd iets duurder dan in 1940, de totale kosten waren in 2015 ruim drie miljoen euro. Maar daarvoor word dan ook de Leeuwerikenbrug vervangen.

Herdenkingsmonument

De bevrijding van Coevorden wordt nog jaarlijks herdacht bij de Bentheimerbrug, tot vorig jaar bij de plaquette aan de brug. Dit jaar zal de herdenking plaats vinden bij het herdenkingsmonument die geplaatst is aan de stadskant van de brug. De onthulling van het herdenkingsmonument werd 16 december 2015 verricht door mevrouw Marietje Keizer-Goselink en de 96-jarige Sipke Beetstra. Beetstra is de laatste militair, die in Coevorden heeft gevochten als lid van het 44e Pantser Infanterie Bataljon uit Havelte.

In de tweewekelijkse rubriek Kiek nou ‘s duikt Herman Woltersom in het heden én verleden van markante gebouwen in de gemeente Coevorden. Elke aflevering gaat gepaard met een foto die toen én nu combineert. Reacties: hwoltersom@hetnet.nl