'Het gaat om onderhoud op beoogd azc-terrein'

Oosterhesselen - Sociaal Oosterhesselen heeft donderdag geconstateerd dat bomen zijn gekapt op het beoogde azc-terrein. De gemeente liet desgevraagd weten dat het om onderhoud gaat. Vanavond kwam het onderwerp aan bod in de commissievergadering.

Voorzitter Trijntje Zwart sprak in namens Sociaal Oosterhesselen. ‘Volgens de bestuursovereenkomst met de gemeente is dit niet toegestaan’, aldus Trijntje Zwart, die beelden toonde van de gekapte bomen. 'Volgens deze overeenkomst mag onderhoud aan gebouwen of groen in de vorm van grasmaaien wel, bomenkap echter niet.' De gemeente heeft met een bomenexpert de stand van zaken gecontroleerd en kwam tot de conclusie dat het om onderhoud van bosschage gaat. ‘Op een doel van het terrein is inderdaad gekapt, maar dat valt nog steeds onder onderhoud’, zei een woordvoerder vanmiddag.

Trijntje Zwart meldde bovendien, dat ook meidoorns zijn gesneuveld. 'Voor het kappen moeten volgens de flora- en faunawet onderzoek worden gedaan. Door het onderhoud wordt deze wet overtreden.’ Wethouder Joop Brink reageerde, dat het wel degelijk om onderhoud gaat. 'Ook ik onderhoud mijn tuin.' Er ontstond nog enige discussie over het woord 'werkzaamheden' in de bestuursovereenkomst. Sociaal Oosterhesselen vindt, dat de activiteiten op het terrein vallen onder werkzaamheden, wethouder Brink sprak over onderhoud.

Zoeken naar reden voor inspraak

Raadslid Joop Slomp van de PvdA vroeg zich af welke plannen Sociaal Oosterhesselen heeft om de toekomstige bewoners op te vangen en te begeleiden. 'Het is bijna een gewoonte at u inspreekt. Het lijkt erop, dat u steeds meer moet zoeken naar een reden om in te spreken.' Trijntje Zwart verwees hem naar de website www.sociaaloosterhesselen.nl.

De voorgeschiedenis van de plannen voor een azc staat in het dossier Asielzoekers op deze site.