Jos Wijland: 'Ik ga in hoger beroep'

Coevorden / De Schiphorst - De rechtbank Noord-Nederland heeft opnieuw de gemeente Coevorden in het gelijk gesteld in de door de gemeente aangespannen rechtszaak tegen Metis Beheer BV en Kasteel Coevorden BV (voorheen Wijland Beheer BV).

In deze procedure eiste de gemeente dat Jos Wijland, de voormalige eigenaar van het Kasteel, een aantal openstaande gemeentelijke vorderingen zou betalen.

Het betreft bijvoorbeeld betaling van een overeengekomen afkoopsom voor de realisering van parkeerplaatsen, gemaakte kosten voor de restauratie van het huidige hotel De Vlijt en de inrichting van het voorplein van het Kasteel en de terugbetaling van een door de gemeente verstrekte geldlening. In totaal gaat dat om een bedrag van meer dan € 800.000,-. Met de wettelijke rente over dat bedrag en de proceskosten komt de vordering uit op circa € 955.000,-. Twee vorderingen van de gemeente werden door de rechter niet toegewezen: € 488,- voor drinkwaterkosten en € 2885,- voor buitengerechtelijke incassokosten.

Wijland zegt in een reactie verrast te zijn door de uitspraak, maar wil verder geen commentaar geven. Hij gaat in hoger beroep.

Afspraken

Metis Beheer had als eigenaar/erfpachter van het Kasteel Coevorden een rechtszaak aangespannen, omdat de gemeente niet aan de afgesproken verplichtingen in de ontwikkelovereenkomst voor het centrumplan Coevorden zou hebben voldaan. Jos Wijland had daarvoor een schadeclaim van anderhalf miljoen euro ingediend, waarna Commissaris van de Koningin Jacques Tichelaar zich mengde in de ruzie tussen de gemeente Coevorden en Wijland, maar dat mislukte.

Aansluitend spande Coevorden een kort geding tegen Wijland aan en eiste 200.000 euro van de ondernemer uit De Schiphorst. Ook die actie strandde, aangezien de rechter oordeelde dat een spoedprocedure niet het middel was om geld te krijgen.

Vervolgens legde de gemeente Coevorden beslag op de onroerende zaken van Metis Beheer en op 10 april 2013 startte een uitgebreide bodemprocedure.

In mei 2015 werd de gemeente Coevorden in het gelijk gesteld bij een eerdere door Metis Beheer aangespannen rechtszaak. Deze zaak ging over het nakomen van afspraken door de gemeente in de plannen voor het Centrumplan.