'Komt college weer toezegging niet na?'

Oosterhesselen - Met de tekst 'Komt het college weer een toezegging niet na?' heeft Sociaal Oosterhesselen een brief aan de raadsleden gestuurd. Aanleiding is de aankondiging van de start van werkzaamheden op het beoogde terrein voor het azc.

'Op 16 maart', aldus Sociaal Oosterhesselen, 'heeft het college een brief verstuurd aan de inwoners van Oosterhesselen over de stand van zaken rond het beoogde azc. In deze brief vermeldt het college expliciet dat afspraken zijn gemaakt met de eigenaar van voormalig vormingscentrum De Klencke, New Village Hotel, dat geen werkzaamheden plaatsvinden voordat een besluit is genomen over de aanvraag van de omgevingsvergunning.'

Aankondiging

Sociaal Oosterhesselen meldt, dat de omwonenden op 23 maart een brief van New Village Hotel hebben ontvangen. Daarin staat dat de eigenaar -'vooruitlopend op de beoordeling van de omgevingsvergunning'- wil beginnen met de aanpak van achterstallig onderhoud van het hoofdgebouw. 'Wij maken ons ernstige zorgen over deze ontwikkeling', aldus Sociaal Oosterhesselen. 'Uit de flora- en faunascan die Sociaal Oosterhesselen heeft laten opstellen, blijkt dat hoogstwaarschijnlijk bedreigde vleermuizen huizen op het terrein. Volgens de flora- en faunawet moet hiernaar onderzoek worden gedaan tussen mei en september en mogen voordien géén werkzaamheden plaatsvinden. Door nu met onderhoud te beginnen overtreedt New Village Hotel deze wet.'

Lees meer over de voorgeschiedenis in het dossier Asielzoekers.