Kiek nou 's!
Door Herman Woltersom

Clubgebouw maakt plaats voor tennisbanen

Op de plek waar nu lustig op de velden van de Coevorder Tennis Club tegen een balletje wordt gelagen stond vroeger het clubgebouw van de in 1930 opgerichte ‘Van Heutsz-groep’.

De Van Heutsz-groep was echter niet de eerste scoutinggroep in Coevorden. In het landelijk blad ‘De Padvinder’ van mei 1917 wordt melding gemaakt dat de eerste scoutinggroep in Coevorden de ‘Coevordensche Padvinderstroep’ dateert van 1915. Op 1 mei 1917 werd de Coevordensche padvinderstroep ‘Klein Candia’ lid van de vereniging de Nederlandsche Padvinders, kortweg NPV genoemd. In een artikel van 17 mei 1919 uit ‘Onze Padvinders’ wordt melding gemaakt dat de Padvinders een oefening op de Scheere hielden. Landgoed De Scheere was toen schijnbaar een geliefd gebied bij de Coevorder padvinders want hetzelfde jaar kampeerden zij samen met de Winschoter Padvinders een week op het landgoed. Om redenen die niet bekend zijn is rond de twintiger jaren van de vorige eeuw de vereniging van de padvinderstroep opgeheven.

In het najaar 1930 staat in een krantenartikel dat er sprake is van opnieuw de oprichting van een plaatselijke afdeling van de NPV met de naam Van Heutsz-groep. Deze groep die onderdak kreeg op De Pampert bestond uit alleen maar jongens. Op 1 mei 1939 telde de Van Heutsz-groep 30 leden, waaronder 24 verkenners, 1 leider en 5 bestuurders.

IJsclub ‘Hou Streek’

Naast het onderkomen van de Van Heutsz-groep is op de foto nog net leesbaar dat de IJsclub ‘Hou Streek’ daar ook een onderkomen had. Aan de achterkant van het gebouw stonden in een aparte ruimte de maaimachines en ander materiaal voor het onderhoud van de sportvelden, ook was daar een sportzaaltje. De Van Heutsz-groep die alleen uit jongens bestond en ABIOS, de jeugdbeweging voor meisjes gingen in 1980 samen verder onder de naam De Drostengroep en hebben nu een prachtige Blokhut op de Ballast.

De Coevorder Tennis Club is nog steeds actief op De Pampert, CTC is op 8 juli 1920 opgericht. De oude schuren van de Van Heutsz-groep hebben plaats gemaakt voor clubhuis De Puntert, die voorzien is van douche- en toiletruimtes en natuurlijk een gezellige plek is om even na te praten. In 2013 kreeg CTC het tenniscomplex in eigen beheer. Van de gemeente kreeg de vereniging toen een eenmalige bijdrage voor het beheer en onderhoud van het complex. Omdat de 15 jaar oude kunstgrasbanen wel aan vervanging toe waren worden die momenteel vervangen door drie smashcourtbanen. Na de officiële opening op zondag 3 april kan de 300 leden tellende vereniging praktisch het gehele jaar een balletje slaan op hun eigen complex. Twee Coevorder verenigingen, beide op de Pampert begonnen met een rijke geschiedenis en beide nog springlevend.