Raad stemt in met zeven windmolens

Coevorden – De gemeenteraad is zojuist akkoord gegaan met de plaatsing van zeven extra windmolens: vier in Weijerswold en drie in de nabijheid van het Europark.

Irene Driehuis van het PAC stemde niet mee, omdat zij naast raadslid ook belanghebbende is als inwoonster van Weijerswold. Niet iedere fractie ging van harte akkoord. Derk ten Berge van BBC: 'Wij willen geen windmolens. Maar als wij niet beslissen, wordt voor ons beslist.'

Tijdens de onlangs gehouden bijeenkomst van de klankbordgroepen kwamnaar voren, dat Duitsland plannen heeft om de windmolens nabij Weijerswold te vervangen door exemplaren van maar liefst 240 meter hoog. 'Als een duveltje uit een doosje', aldus Karin Zwaan van de VVD. Wethouder Jeroen Huizing liet weten dat de gemeente Coevorden en de provincie Drenthe bij de plannen worden betrokken. Er zou nog geen vergunning zijn aangevraagd.

Zonneakker

De gemeente Coevorden voldoet daarmee aan de opgave van de provincie Drenthe om minimaal 40 MegaWatt aan windenergie te realiseren. Joop Slomp van de PvdA noemde Coevorden koploper op het gebied van duurzame energie, ook in verband met de komst van een zonneakker. ‘Er zullen maar weinig gemeenten zijn die dat benaderen.’

Na dit proces start de gemeente de planologische procedure die nodig is om windturbines mogelijk te maken. Realisatie kan mogelijk gemaakt worden door een nieuw bestemmingsplan of door een uitgebreide omgevingsvergunning met een daaropvolgende reguliere omgevingsvergunningsprocedure. Deze laatste zinsnede werd toegevoegd door een motie van het PAC die werd ondertekend door BBC, VVD en PvdA en daardoor werd aangenomen.

Lees meer de voorgeschiedenis in het dossier Windenergie.