Grote belangstelling voor Molenakkers II

Dalen – Ruim tweehonderd belangstellenden bezochten gisteravond in Cornelis de informatieavond over het nieuwe woonwijkje II in Dalen. In het plan is ruimte voor twintig tot dertig woningen langs de oost- en zuidrand. Na een korte inleiding door wethouder Ruud Wilting legden Wilfried de Jong, beleidsmedewerker ruimtelijke ordening, namens de gemeente en Elsbeth Luning van bureau Witpaard voor landschap, stedenbouw en ruimtelijke ordening de plannen voor.

Daarna werden de plannen bekeken. Er werden formulieren ingevuld en vragen gesteld en er ontstonden levendige discussies. Iedereen kon reageren op de schetsen, die vervolgens nog aangepast worden voordat een bestemmingsplan gemaakt wordt. Aanvankelijk zou Molenakkers II al in 2004 ontwikkeld worden als woningbouwlocatie. Toen gaf de provincie geen goedkeuring door de aanwezige archeologische waarden in het plangebied. Als alternatief kwam vervolgens Polakkers aan de noordkant van Dalen in beeld. Toch zijn er nu schetsen voor Molenakkers II vanwege de bevolkingskrimp, de huidige woningmarkt en de financiële situatie van de gemeente. Daarmee is de ontwikkeling van Polakkers uitgesteld. Het ontwerp richt zich op woningbouw langs de oost- en zuidrand van het gebied. Hier is de minste kans op archeologische vondsten. In het zuidelijk deel wordt alleen een ontsluiting aangelegd voor autoverkeer, die tevens de begrenzing is tussen toekomstige woonbebouwing en het gebied met de archeologische waarden. De invulling van Molenakkers II is mede afhankelijk van de voorkeur van de geïnteresseerden. Er zijn mogelijkheden voor vrijstaande woningen, twee-onder-een-kapwoningen en rijenwoningen van maximaal vier aaneen. De kavelprijs ligt naar verwachting tussen de 150 en 175 euro per vierkante meter. Er zijn twee varianten ontwikkeld, gebaseerd op het essenlandschap. De woningbouw vindt plaats om een es zodat een randbebouwing ontstaat. Het wijkje krijgt een bijzondere uitstraling door het type woningen (lage gootlijn) aan een hofje met bijvoorbeeld afgeronde hagen. In variant 1 zijn er vijf woonclusters met twee tot acht woningen waarvan 21 vrijstaande woningen. Een klein aantal twee-onder-één-kapwoningen is mogelijk, evenals rijwoningen, bijvoorbeeld voor starters. In variant 2 komen twintig woningen, waarvan zestien vrijstaand en vier twee-onder-één-kap. Zie voor afbeeldingen de foto's en tekeningen bij dit bericht. En klik op deze link voor de presentatie.