Kiek nou 's!
Door Herman Woltersom

Herinneringen aan 85-jarig hervormd kerkkoor

In deze aflevering van Kiek Nou ’s eens een keer geen gebouw, maar een 85-jarige vereniging waar we bij stilstaan.

Op 2 maart 1931 werd namelijk in Coevorden het 'Hervormd Kerkkoor' opgericht, op 20 februari 1934 gevolgd door de oprichting van de Christelijke Zangvereniging 'Loof den Heer'. Toen Willem Hendrik Zwart in 1949 dirigent was van beide koren, was dat het moment waarop beide koren samen gegaan zijn tot het 'Nederlands Hervormd Kerkkoor Coevorden'. Voordat Zwart dirigent was van beide koren, was dhr. v.d. Linde dirigent van 'Loof den Heer'. Wonend in Erm kwam hij zowel ‘s zomers als ‘s winters op zijn fiets naar Coevorden.

Voordat hij aan de repetitie begon dronk hij eerst een kopje koffie bij de familie Plasman, gaf orgelles aan één van de dochters en fietste naar het gebouw Rehoboth voor de koorrepetitie. Op de plek aan de Krimweg waar nu het huidige politiebureau staat was vroeger het gebouw Rehoboth te vinden. De repetitie avonden zagen er wel heel anders uit dan tegenwoordig, de piano stond in een apart zaaltje waar de sopranen, alten, tenoren en bassen bij toerbeurt naar toe gingen als het hun beurt was om te oefenen. De tijd daartussen werd door de dames nuttig besteed met breien en haken.

In 85 jaar hebben opvallend weinig verschillende dirigenten leiding aan het jubilerende koor gegeven, huidig dirigent Henk Plasman heeft wel de langste staat van dienst. In 1952 werd Willem Hendrik Zwart opgevolgd door Ko de Koning, die op zijn beurt in 1963 werd opgevolgd door Henk Plasman. Ruim 40 jaar later in 2004 droeg Henk Plasman het (dirigeer)stokje over aan Etto Huizenga, die in 2012 afscheid nam van het koor en tijdelijk werd opgevolgd door Henk Stekelenburg. In 2013 nam Henk Plasman de taak als dirigent weer op zich.

Ook onder de leden is er weinig verloop want de meeste leden zijn al jaren en jaren lid van het koor. Zo zijn er koorleden die al sinds 1949 en 1958 bij het koor zingen. Eén van die koorleden gaf aan dat dit mede komt door de goede onderlinge band tussen de koorleden.

Het koor kende in haar 85-jarig bestaan vele hoogtepunten. Eén daarvan was het uitvoeren op Palmzondag 2004 van een oratorium voor de Veertigdagentijd en Pasen: 'Als de graankorrel sterft'. Een uitvoering waarbij ook het Katholiek Kerkkoor haar medewerking verleende.

Toch ligt de grootste opdracht van het kerkkoor in de van oudsher dienende functie in de zondagse liturgie en het hebben van een steunend en vernieuwend aandeel aan de eredienst. Dit zal in de kerkdienst van zondag 13 maart  tot uitdrukking komen als het kerkkoor in deze dienst haar dank wil uitspreken voor dit jubileum met het lied ‘Wir danken dir Gott’ maar ook van haar opdracht zal zingen ‘Wij moeten Gode zingen’.